8. El millor regal

Elemental 2 – unitat 2

 • 1.1. CO i vocabulari. Relacionar objectes de viatge i lloc on van.
 • 1.2. Vocabulari. Relacionar objectes personals i imatges.
 • 1.3. Vocabulari i CO. Relacionar objectes d’ús quotidià i accions.
 • 1.4. CO. Relacionar frases sobre objectes i tema general.
 • 1.5. CO i CL. Relacionar preguntes i respostes sobre característiques d’objectes.
 • 1.6. Lectura. Decidir de quin material es tracta amb la descripció, a/b/c.
 • 1.7. Lectura i endevinalla, preguntes per descriure objectes: de quin objecte es tracta?
 • 1.8. Escoltar la descripció i decidir de quin objecte es tracta.
 • 1.9. Vocabulari, descripció i classificació d’objectes.
 • 1.10. Lectura, unir parts de frases que descriuen objectes.
 • 1.11. Lectura, completar descripcions amb frases subordinades.
 • 1.12. Lectura, descripció progressiva d’un objecte.
 • 1.13. Àudio, decidir si la descripció de l’objecte és adequada o no.

[Falten activitats]

Elemental 3 – unitat 3

 • 1.1. CO. Decidir a/b/c sobre la situació familiar quan l’Adriana se’n va.
 • 1.2. Gram. Completar les frases amb expressions d’obligació (haver de i caldre que)
 • 1.3. Fonètica. Identificar essa sorda [s] i sonora [z] en una conversa.
 • 1.4. CL. Relacionar instruccions amb imatges per treure diners d’un caixer automàtic.C
 • 1.5. CL i vocabulari. Relacionar definicions amb verbs d’accions amb aparells o màquin.
 • 1.6. Vocabulari. Relacionar noms de contenidors amb els productes adequats.
 • 1.7. CO. Relacionar textos amb continguts d’un paquet de cereals.
 • 1.8. CL. Relacionar instruccions de compra amb el producte adequat.
 • 1.9. CL. Relacionar instruccions dels productes amb el seu significat.
 • 1.10. CO. Relacionar anuncis amb el seu significat (a/b/c).
 • 1.11. CL. Relacionar símbols sobre productes i el seu significat.
 • 1.12. CL. Completar textos sobre productes amb (no) es pot.
 • 1.13. CO. Relacionar anuncis amb la secció dels grans magatzems on es fan.
 • 1.14. CO. Decidir les idees correctes d’una conversa entre el Ferran i el Dídac.
 • 1.15. CO i CL. Relacionar instruccions al metro amb conversa que se’n deriva.
 • 1.16. CL. Identificar tres frases sinònimes amb una imatge que expressa prohibició.
 • 1.17. EO. Explicar contingut d’una etiqueta.
 • 2.1. CO i CL. Identificar ordre de les instruccions per anar a un lloc.
 • 2.2. Gramàtica. Completar instruccions amb subjuntius i imperatius.
 • 2.3. CL. Decidir quina descripció d’empresa compleix condicions entrevist.
 • 2.4. EE. Completar correu electrònic amb els connectors adequats.
 • 2.5. Gram. Decidir ús de connectors d’ordre en el text.
 • 2.6. Gram. Completar frases amb pronoms febles de CD i CLloc darrere el verb.
 • 2.7. Gram. Completar frases amb pronoms febles de CD i CI darrere el verb.
 • 2.8. Gram. Completar text amb imperatius irregulars.
 • 2.9. CL i CO. Completar cançó amb imperatius irregulars (Error: deix > deixa).
 • 2.10. CO. Decidir v/f en conversa sobre instruccions per ser ecològics.
 • 2.11. CL i vocabulari. Identificar verb adequat per a tres frases sobre ecologia.
 • 2.12. CL i gram. Observar estructura perquè + subjuntiu (finalitat).
 • 2.13. CL i Gram. Completar frases de finalitat amb verb subjuntiu correcte.
 • 2.14. CO. Ordenar missatges d’instruccions i plans per al futur.
 • 2.15. CO i vocabulari. Triar el verb correcte per a la imatge (recepta de cuina).
 • 2.16. CO i CL. Ordenar les frases per fer un resum de la recepta en vídeo.
 • 2.17. Gram. Completar les frases amb el verb en imperatiu.
 • 2.18. EE. Escriure una recepta.
 • Avaluació 1. Gram. Compl. frases amb estruc. obligació (haver de, caldre que + subj.)
 • Avaluació 2. CO i CL. Rel. producte amb persona que en parla i el descriu.
 • Avaluació 3. Gram. Compl. instruc. de recepta amb imperatius i pronoms.
 • Avaluació 4. CL. Completar text amb connectors d’ordre.
 • Avaluació 5. CL. Ordenar paraules per construir frases dins de conversa amb director.
 • Avaluació 6. EO. Presentar producte i les seves característiques.