6. Com va el món? Cal que vagi millor! (3-9 de maig)

Elemental 2 – unitat 1

 • 1.1. Vocabulari. Relacionar paraules sobre ecologia i imatges.
 • 1.2. Vocabulari. Mots encreuats amb paraules sobre ecologia.
 • 1.3. (CL) i vocabulari. Relacionar paraules sobre ecologia i les seves definicions.
 • 1.4. CL i vocabulari. Relacionar dues parts de frases amb termes oposats.
 • 1.5. CL. Decidir el millor resum per a un paràgraf.
  • 1.6. CL. Presentació perquè: situacions del medi ambient i les seves causes.
 • 1.7. CL. Relacionar frases sobre situacions del medi ambient i les seves causes.
 • 1.8. CL. Unir frases per parlar de solucions de problemes de l’entorn (en lloc de).
 • 1.9. CO. Decidir frases correctes de conversa sobre el medi ambient.
 • 1.10. CL. Unir paraules i formar frases per expressar opinions.
 • 1.11. Gram. Decidir caldre / haver de per completar frase d’obligació.
 • 1.12. Vocabulari. Ficar deixalles al contenidor correcte.
 • 1.13. Vocabulari. Identificar paraules sobre el reciclatge.
 • 1.14. Vocabulari. Mots encreuats sobre el medi ambient (tres verbs, tres noms)
 • 1.15. EO i EE. Donar l’opinió sobre l’estat del medi ambient. Adaptat com a tasca.
 • 2.1. CO. Decidir v/f. Conversa sobre el comportament del Juli.
 • 2.2. Gram. Decidir imatges correctes: dues accions paral·leles (mentre).
 • 2.3. Vocabulari i gram. Posició correcta de mentre (dues accions paral·leles).
 • 2.4. CL i gramàtica. Completar text explicatiu “El capità enciam” amb connectors.
 • 2.5.  CL i vocabulari. Identificar expressions de freqüència.
  • 2.6. Vocabulari. Presentació d’expressions de freqüència.
 • 2.7. CL i vocabulari. Completar text amb expressions de freqüència.
 • 2.8. Gram. i vocabulari. Decidir amb quina freqüència fem accions.
 • 2.9. CL i vocabulari. Completar text sobre accions i medi ambient amb verb correcte.
 • 2.10. CL i CO. Relacionar parts per construir frases correctes.
 • 2.11. CO. Decidir què fan els companys de pis sobre el medi ambient.
 • 2.12. Gram. Identificar condicions i instruccions, positives o negatives.
 • 2.13. Gram. Morfologia verbal: imperatiu, subjuntiu i present d’indicatiu.
 • 2.14. Gram. Morfologia verbal: imperatiu, subjuntiu i present d’indicatiu.
 • 2.15. Pronunciació. Les vocals neutres en contacte.
 • 2.16. EO. Missatge amb accions per no contaminar. Adaptat per al curs.
 • Avaluació 1. Vocabulari. Ordenar lletres per fer paraules sobre el medi ambient.
 • Avaluació 2. Voc. i gram. Completar conversa amb verbs en formes diferents.
 • Avaluació 3. CL. Relacionar parts per construir frases correctes.
 • Avaluació 4. Voc. Completar frases amb expressions de temps.
 • Avaluació 5. Gram. Completar instruccions amb verbs en formes adequades.
 • Avaluació 6. EE. Donar opinions sobre el medi ambient. Adaptat per al curs.

Elemental 2 – unitat 4.

 •        1.1. CL. Text sobre els nostres hàbits. Divertit! Poc rellevant.
  • 1.2. CL. Relacionar textos i persones. Poc rellevant.
 • 1.3. Vocabulari. Completar text. Revisió adjectius descripció física.
 • 1.4. CO i CL. Relacionar frases.
 • 1.5. CO. Relacionar frases i imatges: canvis en l’aspecte físic.
 • 1.6. Vocabulari i CO. Verbs de canvis en l’aspecte físic.
 • 1.7. CL. Completar text sobre canvis en l’aspecte físic.
  • 1.8. CL. Hàbits quotidians.
  • 1.9. Vocabulari. Revisió de paraules molt bàsiques.
 • 1.10. CL. Completar text amb paraules d’hàbits de salut.
 • 1.11. CO. Text amb frases v/f.
  • 1.12. CO i vocabulari. Revisió alimentació. Nivell A1!
 • 1.13. CO i gramàtica quantitatius.
 • 1.14. Gramàtica quantitatius. (Quadre de suport)
  • 1.15. CL i connectors. Nivell A1.
 • 1.16. CL. Ordenar frases.
 • 1.17. CL. Connectors: perquè/a causa de.
 • 1.18. CL. Connectors: perquè/encara que.
 • 1.19. CL. Connectors: perquè/a causa de/encara que.
  • 1.20. CL. Qüestionari sobre hàbits saludables.
 • 2.1. Vocabulari roba i esport.
  • 2.2. Vocabulari parts del cos. Revisió. Nivell A2.
 • 2.3. Vocabulari: presentació verbs de moviment.
 • 2.4. CL verbs de moviment.
 • 2.5. Fonètica. Diferència [s] / [z].
 • 2.6. CL. Expressions de quantitat. Relacionar.
 • 2.7. CL. Expressions de quantitat. Completar text.
 • 2.8. CL i CO. Situacions i consells per a una vida millor. Relacionar.
 • 2.9. CL. Consells per fer vida saludable. Mirar directament les solucions!
 • 2.10. Gramàtica subjuntiu i EE. Consells en subjuntiu.
 • 2.11. CL. Vocabulari. Completar text.
 • Avaluació 1. CO. Hàbits de salut. Respondre v/f.
 • Avaluació 2. CO. Moviments. Respondre a/b/c.
 • Avaluació 3. Gramàtica. Completar quantitatius.
 • Avaluació 4. Vocabulari. Completar verbs de canvis físics.
 • Avaluació 5. CL. Construir frases.
  • Avaluació 6. EE. La prepararem a classe.

Elemental 2 – unitat 7

 • 1.1. CL i CO. Relacionar descripció general i concreta del futur pel zodíac.
 • 1.2. CO i CL. Relacionar desitjos i previsions de futur de quatre persones.
  • 1.3. Gram. Completar frases amb verb en mode correcte.
 • 1.4. CL i gramàtica. Presentació del futur simple i compost.
 • 1.5. Gramàtica. Decidir moment correcte d’una frase (futur simple i compost).
 • 1.6. Vocabulari. Unir paraules i imatges sobre previsions en el futur.
 • 1.7. Vocabulari. Completar frases amb paraules sobre situacions actuals i futures.
 • 1.8. CL i gram. Completar frases sobre previsions de futur amb verb correcte.
 • 1.9.CO. Decidir v/f en conversa sobre el passat personal i el futur de tothom.
 • 1.10. Vocabulari i CL. Presentació de previsions per al futur (dates i d’aquí a + temps).
 • 1.11. CL i CO. Identificar perífrasis: haver de, continuar, poder (oblig., cont. i possib.).
  • 1.12. CL i gram. Completar text amb perífrasi de possib. temps i persona correcte.
  • 1.13. Gram. Presentació frase en futur i continuïtat en el futur.
 • 1.14. Gram. Completar quatre frases amb la perífrasi de continuïtat en el futur.
 • 1.15. Gram. Completar tres frases amb la perífrasi de necessitat (caldre) en el futur.
 • 1.16. CO, CL i gram. Identificar el sentit de frases orals (cont., poss., oblig.).
 • 1.17. Gram. Identificar el sentit de les frases (cotinuïtat, possibilitat, obligació).
 • 1.18. CL. Marcar grau d’acord amb previsions sobre el futur.
 • 1.19. EE. Text sobre el futur personal i global. Adaptat per al curs.
 • 2.1. CL i CO. Decidir v/f en opinions sobre el futur.
 • 2.2. CL i gram. Pres. opinions futur (creure, dubtar, estar segur / no…+ subjuntiu)
 • 2.3. CL i gram. Completar frases d’opinions sobre futur amb indicatiu o subjuntiu.
 • 2.4. CO i gram. Identificar grau de confiança en situacions futures.
 • 2.5. CL. Identificar diversos graus de possibilitat futura.
 • 2.6. CL. Relacionar expressions possibilitat amb frases en mode correcte.
 • 2.7. (CO). Identificar grau d’acord o desacord en expressions.
 • 2.8. Gram. Identificar funció dels connectors en l’organització del discurs.
 • 2.9. Ortografia. Escriure c/gu/qu en verbs en present indicatiu i en subjuntiu.
 • 2.10. CL i ortografia. Completar c/gu/qu en verbs en conversa.
 • 2.11. EO. Intervenció en debat sobre el futur. Adaptat.
 • Avaluació 1. CL. Completar text sobre el futur amb paraules adequades.
 • Avaluació 2. CL. Ordenar paraules per formar frases sobre el futur.
 • Avaluació 3. CL i gram. Completar previsions amb futur o futur compost segons sentit.
 • Avaluació 4. CO. Decidir v/f sobre les previsions del Miquel Àngel.
 • Avaluació 5. CL. Completar text sobre futur amb verbs temps/mode adeq.
 • Avaluació 6. EO. Debat sobre el futur. Adaptat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.