5. Tinc molta feina

Elemental 2 – unitat 5

 • 1.1. Reflexió sobre el canal més adequat per comunicar-se.
 • 1.2. (CO). Vocabulari. Termes de comunicació professional.
 • 1.3. Vocabulari. Verbs de comunicació professional.
 • 1.4. (CO) Identificar frases demanar/fer un favor, demanar/donar permís.
 • 1.5. CO. Permisos i favors. Decidir v/f.
 • 1.6. CL. Ordenar frases per construir missatge al contestador.
 • 1.7. CL i vocabulari. Completar missatges comercials amb els termes correctes.
 • 1.8. CL. Ordenar frases en un text d’instruccions per dur a terme una conferència.
 • 1.9. CL. Decidir resum correcte de text divulgatiu sobre medicina.
 • 1.10. CO. Relacionar missatges de veu en un contestador automàtic.
 • 1.11. Gramàtica. Reflexió sobre CD i CI.
 • 1.12. Gramàtica. Joc de bingo per identificar pronoms de CI en les persones correctes.
 • 1.13. Gramàtica. Presentació de la combinació de pronoms CI i CD.
 • 1.14. Gramàtica. Substituir un complement per crear combin. de pronoms.
 • 1.15. CO. Identificar l’objectiu d’un missatge de veu.
 • 1.16. CL i fonètica. Pronunciar en veu alta frases de conversa sobre permís de vacances.
 • 1.17. EO. Transmetre una informació i demanar permís a un superior.
 • 2.1. Vocabulari. Identificar com es diuen objectes de material d’escriptori.
 • 2.2. CO i gramàtica. Reformular per escrit instruccions negatives d’una conversa.
 • 2.3.  Gramàtica. Reflexió sobre funcions i estil indirecte.
 • 2.4. CO. Triar resum correcte. Reflexió sobre funcions comunicatives i estil indirecte.
 • 2.5. CO. Triar resum correcte a/b/c. Estil indirecte.
 • 2.6. CO. Resum en estil indirecte de missatges professionals.
 • 2.7. CO. Decidir v/f sobre obligacions a la feina.
 • 2.8. Gramàtica. Construir frases en estil indirecte amb paraules soles.
  • 2.9. Gramàtica. Observació del canvi de persona en estil indirecte.
 • 2.10. Gramàtica. Completar notes en estil ind. amb poss., dem., pronoms…
 • 2.11. Gram. Completar frases en estil ind. amb poss., dem., pronoms…
 • 2.12. Gram. Presentació dels canvis d’adverbis de temps en estil indirecte.
 • 2.13. Gram. Relacionar frases amb expressions temporals en estil directe i indirecte.
 • 2.14. Gram. Compl. frases amb expressions temporals en estil indirecte.
 • 2.15. Gram. Decidir resum correcte estil ind. de conversa amb ref. temp.
 • 2.16. CL. Decidir i ordenar parts d’una nota informal.
 • 2.17. CO i CL. Decidir nota correcta de missatge oral.
 • 2.18. CL. Identificar elements de formalitat i informalitat en una nota.
 • 2.19. EE. Escriure notes sobre informació rebuda, formal i informal.