Sistemes d’Informació en la Gestió del Patrimoni Arqueològic

Els Sistemes d’Informació Geogràfica estan sent àmpliament integrats en la recerca i la gestió del Patrimoni a Catalunya. El desenvolupament de noves aplicacions d’accés lliure, l’ús cada cop més estès de dispositius mòbils i la creixent demanda d’accés a les dades fan que es presentin nous reptes tant tecnològics com metodològics.

Des de la CORE en Patrimoni Cultural de la UABCei, vàrem preparar unes noves sessions dels Divendres de Patrimoni Cultural de la UAB per parlar dels Sistemes d’Informació en la Gestió del Patrimoni Arqueològic.

Aquestes es van dividir en  en dos blocs els dies 31 d’Octubre i 7 de Novembre .

El primer dia, el divendres 31 d’Octubre, a la sala d’Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB de 10:00 a 14:00, analitzàrem la situació actual i els reptes de futur de l’ús i l’aplicació dels SIG. Per això comptàrem amb diferents Grups de Recerca i Institucions.

La sessió va ser molt ben rebuda, amb més d’una trentena de persones, i el debat va ser molt interessant i engrescador. Cal destacar les aportacions d’administracions, empreses i grups de recerca apuntant cap a la necessitat de treballar conjuntament per evitar duplicitats d’accions i de recursos en la catalogació i difusió del Patrimoni.

20141031_105245

El programa va ser el següent:

 • Joan Antón Barcelò del Laboratori d’Arqueologia Quantitativa de la UAB (LAQU):  l’ús dels SIG en la recerca arqueològica. veure vídeo
 • Joan Nunes professor de la Facultat de Geografia de la UAB, especialista en els SIG:  la formació SIG en el Grau d’Arqueologia de la UAB. veure vídeo
 • Alfred Mauri de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED): aproximació des de l’Arxivística a la gestió de les dades arqueològiques. veure vídeo
 • Carme Mirò i Alaix del Servei d’Arqueologia de Barcelona i responsable responsable del Pla Barcino i del Departament de Documentació, recerca, i arqueologia preventiva: la Carta Arqueològica de Barcelona. veure vídeo
 • Anna Busom del Departament de Cultura: la gestió Integral del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya-
  veure vídeo
 • Maria del Agua Cortés de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona: els Mapes de Patrimoni Cultural. veure vídeo
 • Robert Tamba de l’empresa SOT:  la gestió de les dades de les prospeccions magnètiques. veure vídeo
 • Cesc Busquets,  i Àlex Moreno  de l’empresa ATICS SL: EKUMENE, el SIG corporatiu d’una empresa de gestió i difusió del Patrimoni Cultural.
   veure vídeo
 • Miguel Angél Vargas director del  Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) i Pablo del Fresno, de l’empresa Sistemes de Gestió del Patrimoni (SGP) i coordinador del Projecte SigArq: SigArq, una nova eina per les necessitats administratives i científiques de la gestió arqueològica. veure vídeo

sistemes Informacio