COMPRENSIÓ BÀSICA

invitació a la intercomprensió

Tag Archive 'significat'

Feb 25 2010

bufar i fer ampolles (posa-hi aire)

Jahoséquetambéescomprènmoltpocaltrescosesialtresgèneresliterarisimportants.
Peròaranoesticparlantdetotnidequalsevolcosa,esticnomésparlantdepoesia.Perquè
lapoesiam’interessa,perquèemsemblaqueenshauriad’interessar.PerquèEspriufa
vint-i-cincanysqueésmort,peròhauriadeserviuencaraenl’esperitdelsseuslectors,
ihoésnoméseneldemoltpocs.Unallàstima,unapèrdua,unsenyalevidentdepobresa
culturaliespiritual.

bufar_y_hacer_burbujas.jpg

Antigament la tipografia no contenia l’espai entre mots. I tanmateix els missatges eren comprensibles. Avui, en canvi, ens representa un gran esforç llegir si els mots no s’envolten de límits. Potser aquest esforç lúdic és una bona eina per a descobrir una altra llengua romànica? Ho proves? Podries incloure els espais en blanc que falten en el paràgraf anterior?

Vols una pista? El paràgraf conté 83 paraules (entre substantius, articles, pronoms, adjectius, preposicions, conjuncions, verbs, adverbis i nombres).

Ànims!

bufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpg

Ja ho sé que també es comprèn molt poc altres coses i altres gèneres literaris importants. Però ara no estic parlant de tot ni de qualsevol cosa, estic només parlant de poesia. Perquè la poesia m’interessa, perquè em sembla que ens hauria d’interessar. Perquè Espriu fa vint-i-cinc anys que és mort, però hauria de ser viu encara en l’esperit dels seus lectors, i ho és només en el de molt pocs. Una llàstima, una pèrdua, un senyal evident de pobresa cultural i espiritual.
(Josep-Maria Terricabras, filòsof)


No hi ha comentaris