COMPRENSIÓ BÀSICA

invitació a la intercomprensió

Tag Archive 'autoaprenentatge'

Oct 25 2010

la llengua de signes: el gest comunicatiu

Posted in actualitat |

Gairebé sempre, a l’aula d’intercomprensió romànica, per tal d’assegurar la comprensió dels nostres missatges orals, necessitem el gest. Alentim la velocitat de parla, intensifiquem el sil·labeig i, sobretot, gesticulem. Necessitem acompanyar els sons dels mots amb moviments de les mans, del cos, del rostre… Intuïtivament, intentem significar amb el gest, intentem usar una primitiva llengua de signes per a fer-nos entendre quan parlem.

A partir d’ara, disposem d’una nova eina en línia per a conèixer o reforçar la llengua de signes catalana (LSC): Signem. Una eina per a la intercomprensió entre el món del silenci i el del soroll.

A través de peces de vídeo molt breus, els usuaris poden aprendre el vocabulari i les expressions gramaticals de la LSC. La guia està composta per sis unitats, amb les corresponents autoavaluacions. Les dues primeres, de caire introductori, expliquen les diferències entre les persones sordes i el que són les llengües de signes. Tres unitats agrupen vocabulari i frases fetes d’utilitat per a molts àmbits de la vida quotidiana. L’última unitat es dedica a expressions més especialitzades en l’àmbit universitari.

Saps a què es dedica?


No hi ha comentaris

Feb 25 2010

bufar i fer ampolles (posa-hi aire)

Jahoséquetambéescomprènmoltpocaltrescosesialtresgèneresliterarisimportants.
Peròaranoesticparlantdetotnidequalsevolcosa,esticnomésparlantdepoesia.Perquè
lapoesiam’interessa,perquèemsemblaqueenshauriad’interessar.PerquèEspriufa
vint-i-cincanysqueésmort,peròhauriadeserviuencaraenl’esperitdelsseuslectors,
ihoésnoméseneldemoltpocs.Unallàstima,unapèrdua,unsenyalevidentdepobresa
culturaliespiritual.

bufar_y_hacer_burbujas.jpg

Antigament la tipografia no contenia l’espai entre mots. I tanmateix els missatges eren comprensibles. Avui, en canvi, ens representa un gran esforç llegir si els mots no s’envolten de límits. Potser aquest esforç lúdic és una bona eina per a descobrir una altra llengua romànica? Ho proves? Podries incloure els espais en blanc que falten en el paràgraf anterior?

Vols una pista? El paràgraf conté 83 paraules (entre substantius, articles, pronoms, adjectius, preposicions, conjuncions, verbs, adverbis i nombres).

Ànims!

bufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpgbufar_y_hacer_burbujas1.jpg

Ja ho sé que també es comprèn molt poc altres coses i altres gèneres literaris importants. Però ara no estic parlant de tot ni de qualsevol cosa, estic només parlant de poesia. Perquè la poesia m’interessa, perquè em sembla que ens hauria d’interessar. Perquè Espriu fa vint-i-cinc anys que és mort, però hauria de ser viu encara en l’esperit dels seus lectors, i ho és només en el de molt pocs. Una llàstima, una pèrdua, un senyal evident de pobresa cultural i espiritual.
(Josep-Maria Terricabras, filòsof)


No hi ha comentaris

Oct 20 2009

immersió lingüística a la xarxa

En l’actualitat, i gràcies a internet, disposem d’una realitat paral·lela ubiqua i permanent que ens permet practicar llengües amb una comoditat extraordinària. Som a un clic d’innombrables llocs web, de qualsevol temàtica, en qualsevol llengua. Si l’aprenentatge de les competències receptives (de textos orals i escrits) per immersió a la xarxa 1.0 ja és una realitat, amb la irrupció de la participació (xarxa 2.0) ara són les competències productives les que hi guanyen.

Amb tot plegat, una nova immersió lingüística ja és possible, lluny de l’artifici de l’aula educativa. I com tota immersió, les condicions de realitat i naturalitat la fan altament eficaç.

La nostra proposta amb aquesta entrada és que navegueu seguint els vostres interessos per la xarxa en català i ens comenteu quins llocs heu trobat i quina valoració en feu. Us agrada aquest lloc sobre un dels catalans més universals? Hi trobeu alguna boca i algun sofà?


4 Comments

Jun 13 2009

apareix catalanmusictube

Avui es presenta a Ciutat de Mallorca Catalanmusictube, una nova xarxa social que vol contribuïr a la difusió local i internacional de la música feta en llengua catalana. Els amics mallorquins hi diuen: “Actualment estam en periode de proves i només en anglés, però ben aviat els usuaris podràn escollir el català i altres idiomes. Us convidam a participar: mirau fotos i videos, escoltau, pujau i baixau la música en català que més us agrada.”

Un dels primers clips que ja hi podem trobar és aquest Final feliç de l’Oliver, que ens ajuda a aprendre alguns mots. En descobriu algun que no hi surti escrit?

D’altra banda, podeu participar en aquesta entrada fent comentaris de les cançons que més us agradin. Endavant!


3 Comments

Set 28 2008

aprenc sense mestre

En aquest espai ens proposem recollir els avenços en l’aprenentatge usant el dossier d’aquest bloc. Es tracta de deixar constància de les paraules apreses (vocabulari) i de les regles observades (gramàtica), tot treballant les diverses unitats textuals i vídeos que trobareu al dossier.

Per a cada unitat del dossier podeu seguir el procediment següent:

1: escolteu el text,
2: escolteu-lo per segona vegada seguint-lo amb la versió escrita en català;
3: identifiqueu els problemes lèxics, sintàctics i gramaticals;
4: resoleu-los, a través de la consulta de les versions traduïdes a les cinc llengües romàniques;
5: anoteu, en un comentari a aquesta entrada, els aspectes apresos (nou lèxic i noves regles).

Per a cada clip musical es tracta de realitzar un procediment següent:
1: visioneu el clip,
2: visioneu-lo per segona vegada seguint-lo amb la lletra de la versió escrita en català;
3: identifiqueu els problemes lèxics, sintàctics i gramaticals;
4: intenteu resoldre’ls mitjançant les equivalències i els recursos;
5: anoteu, en un comentari a aquesta entrada, els aspectes apresos (nou lèxic i noves regles).


No hi ha comentaris

Set 15 2008

invitació a la intercomprensió

Benvinguts al bloc de l’assignatura Comprensió Bàsica del Servei de Llengües de la UAB.

L’any 2003, l’Enric Serra i l’Anna Serra van iniciar el curs de Comprensió Bàsica, adreçat als estudiants de mobilitat de la UAB. En aquest curs es treballa les habilitats de comprensió oral i escrita de la llengua catalana, segons el que estableix el Marc Europeu Comú de Referència (MECR), a l’apartat 6.1.1.4, que fa referència a la competència parcial i a la competència plurilingüe i pluricultural d’una llengua.
Avui, cinc anys després d’aquell inici, i després que més de 500 alumnes de mobilitat provinets d’arreu del món hi hagin participat, Continue Reading »


No hi ha comentaris