COMPRENSIÓ BÀSICA

invitació a la intercomprensió

Set 09 2008

dossier

Posted in |

A continuació teniu set propostes de treball per a la intercomprensió en llengües romàniques. Per a cada unitat es tracta de realitzar el procediment següent:

1: escolteu el text,
2: escolteu-lo per segona vegada seguint-lo amb la versió escrita en català;
3: identifiqueu els problemes lèxics, sintàctics i gramaticals;
4: resoleu-los, a través de la consulta de les versions traduïdes a les cinc llengües romàniques;
5: anoteu els aspectes apresos (nou lèxic i noves regles).
(aquest darrer aspecte el podeu fer constar a l’entrada “aprenc sense mestre” d’aquest bloc).

unitat 1 Text 1
unitat 2 Text 2
unitat 3 Text 3
unitat 4 Text 4
unitat 5 Text 5
unitat 6 Text 6
unitat 7 Text 7