Quarterly meeting of SIGGRAM members from UAB and UPF

The meeting is next Thursday, May 25, from 14:30 till 16:30 at Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, in room B7/1056 Sala d’actes.

Here is the program of the meeting:

14:30-14:40 Opening remarks

14:40-15:10 Presentation “Russian Bare Plurals in Object Position” by Dària Serés (UAB)

15:10-15:20 Questions and discussion

15:20-15:50 Presentation “Back to our senses” by Gemma Boleda (UPF)

15:50-16:00 Questions and discussion

16:00-16:10 Closing remarks

Everybody will be welcomed.

Congrés internacional ¿Sin orden ni concierto? L’estructura informativa en alemany, espanyol i català

La estructura informativa en alemán, español y catalán    L’estructura informativa en alemany, espanyol i català    Informationsstruktur im Deutschen, Spanischen und Katalanischen
Universitat de València
4-6 octubre 2017

Tot esdeveniment comunicatiu és el producte d’un acte intencional. Els parlants construeixen els seus discursos adaptant-los al propòsit de la seva acció i a les expectatives dels seus interlocutors. Per fer-ho, es valen de tot un ample ventall de recursos idiomàtics i estratègies argumentatives, que seleccionen i despleguen d’acord amb un pla preestablert.

Un d’aquests recursos —potser el que condiciona en major mesura l’elecció de les relacions gramaticals que es manifesten a nivell superficial del text— és l’estructura informativa, és a dir, el mode com l’emissor desplega i organitza el contingut proposicional dels seus enunciats. Mitjançant una ordenació concreta de l’enunciat, l’emissor pot topicalitzar un del seus components, oposar-lo a altres o posar de manifest la seva especial rellevància informativa. Igualment, el mode con se succeeixen els fets presentats en un enunciat o el tipus de vincle que estableixen amb aquells que els precedeixen o succeeixen afavorirà una interpretació del text molt concreta i sempre adaptada als interessos de l’emissor.

Els estudis sobre estructura informativa són abundosos tant en l’àmbit alemany com en l’hispànic. Tanmateix, l’aparició de noves metodologies i l’impuls que han donat teories como l’Argumentació, la Formulació i la Rellevància a l’anàlisi dels processos de construcció i segmentació del discurs, obliguen a revisar qüestions per les quals no sempre s’ha ofert una solució satisfactòria: De quines diverses maneres es manifesta l’estructura informativa en diferents llengües? Posseeix la llengua típicament oral una estructura distinta de la llengua escrita? Quines inferències genera una particular disposició dels membres d’un enunciat? De quin mode diferents recursos fònics, lèxics i gramaticals contribueixen a una forma peculiar de construcció del discurs? Quines unitats informatives formen el discurs i quines relaciones s’estableixen entre elles?

 • Ponents plenaris:
 • Prof. Dra. Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)
  Prof. Dra. Maria Josep Cuenca Ordinyana (Universitat de València)
  Prof. Dra. Gerda Haßler (Universität Potsdam)
  Prof. Dr. Óscar Loureda Lamas (Ruprecht Karl Universität Heidelberg)

 • Presentació de resums
 • Els interessats a participar amb una comunicació hauran d’emplenar el full d’inscripció adjunt, en el qual inclouran les seves dades personals i filiació, així com un resum (d’uns 2500 caràcters amb espais), que enviaran a pau.bertomeu@uv.es abans del 15 de maig de 2017. Les llengües del congrés són l’alemany, l’espanyol i el català. Es privilegiaran els estudis dedicats a, si més no, dues d’aquestes llengües; no obstant, s’admetran comunicacions sobre una d’elles.

  Està prevista la publicació d’una selecció dels treballs presentats al congrés. Es procurarà que els volums que en resulten posseeixen el necessari caràcter temàtic unitari.

  Més informació en: http://www.uv.es/infostruktur
  Organitzen
  Universitat de València, Institut de Llengües Modernes Aplicades (IULMA) / Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
  Universität Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie
  University of California – Berkeley, Department of Spanish and Portuguese

  1st International Workshop on the interface of Information Structure and Argument Structure: CfP

  1st International Workshop on the interface of Information Structure and Argument Structure
  October 26-27, 2017

  The main goal of this workshop is to bring together linguists who investigate the different factors that influence sentential syntax, by contrasting Germanic and Romance languages from an interface perspective. These may be discourse factors (e.g., the re-ordering of sentential constituents motivated by information structure and the assigning of topic and focus functions), argumental factors (e.g., the type and number of arguments that a predicate may select), syntax-discourse factors (e.g., the discourse nature of grammatical features that trigger movement to the clause periphery in different types of root and subordinate clauses with respect to fronted focus and dislocated topics), and morphological/phonological (the use of specific forms to induce an information strucutre interpretation or the prosodic visibility of the displaced constituent).

  The workshop will be framed within the threshold of the Research Project Information structure and argument structure: An interface investigation of the contrastive syntax of Germanic and Romance languages of the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (FFI2013-41059-P). Our research has been focused on types of topics and foci (with their syntatic, semantic and prosodic properties), the syntactic position occupied by different discourse categories, root phenomena, argument structure and the impact of information structure on it. This theory-based approach has been implemented by an analysis of data which hinges upon the use of experimental work to support the theoretical findings.

  We welcome submissions which deal with any topic of information structure and argument structure which is theory-based, experiment-focused or both in cross-linguistic perspective (including both macrovariation and microvariation). In particular, we are interested in works which take on the following issues:
  Debate on whether informative functions should be analyzed as i) a cartographic sequence of heads, each of which involving very specific semantics, more or less rigidly organized, à la Rizzi (1997, 2004, et suseq.), Haegeman (2012), Frascarelli (2007), or ii) instructions from Logical Form to interpret (probably multiple) specifiers of the same head, a Complementizer head or a Tense head in terms of A-bar movement vs. A- movement, as in Miyagawa (2010, 2017), Jiménez-Fernández & Miyagawa (2014).

  Types of topics and foci and their grammatical properties from a comparative perspective (Bianchi, Bocci and Cruschina 2016, Bianchi and Frascarelli 2010, Frascarelli and Hunterhölzl 2007, Jiménez-Fernández 2015a,b). More specifically, we are interested in the connection between the occurrence of this information structure typology and pro-drop vs. Non pro-drop languages. Also, the interaction between types of topics and foci and the root vs. non-root contexts where they are allowed in different languages of the Germanic and Romance families is particularly welcome.

  Connection of argument structure/eventive structure and information structure. The association of semantic class and aspectual properties of verbs with a specific word order to induce a salient discourse interpretation, as discussed in Alexiadou, Anagnostopoulou and Schäfer (2015), Fábregas, Jiménez-Fernández and Tubino (2017), Jiménez-Fernández & Rozwadowska (2017), Ojea (2016), among others.

  Linguists working in any theoretical framework of Generative Grammar and/or experimental studies are invited to participate, provided they discuss issues concerning the interaction between information structure and argument structure. Each presentation will be allotted 30 minutes plus 10 minutes for discussion. A limited number of abstracts will also be accepted for two poster sessions.

  Authors are asked to submit their abstracts in an anonymous PDF file to the following site:

  https://easychair.org/cfp/INFOSTARSWORKSHOP1

  Abstracts should be no longer than two pages in length (including examples and references), in Times New Roman 12-point lettertype, single line spacing and 2,5 cm. margins. Submissions are limited to a maximum of one individual and one joint abstract per author.

  The official language of the conference will be English.

  Keynote speakers:
  Artemis Alexiadou (Humboldt University, Berlin)
  Valentina Bianchi (University of Siena, Italy)

  Deadline for abstract submission: May 31, 2017

  Xavier will give an invited talk at the XXI Hispanistentag

  2017-03-01

  Xavier will give the invited talk “Estructura informativa, sintaxis y forma lógica” at the Panel III-7: Gramática y estructura informativa, coordinated by Manuel Leonetti (Alcalá) and Marco García García (Köln). This panel is part of the XXI Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas / Hispanistentag (München, Germany, March 29-April 2, 2017).
  Here you have the program:

  Jueves, 30 de marzo de 2017
  09:00–09:30
  García & Leonetti: Introducción

  09:30–10:00
  Heidinger, S.: Afinidad con el foco y orden básico en español

  10:00–10:30
  Cruschina, S.: Mirative implicature and information structure: Focus Fronting in Spanish

  11:00–11:30
  Jiménez, Á.: Negative Preposing in embedded domains: is it a true root device?

  14:30–15:00
  Garassino, D. & D. Jacob: Estrategias para el foco de polaridad en español: sí, sí que, y otras

  15:00–15:30
  Torregrossa, G.: Encoding exhaustivity in Spanish and Italian

  15:30–16:00
  Escandell-Vidal, V. & M. Leonetti: Pronombres sujeto postverbales no focales

  16:30–17:15
  Gutiérrez Bravo, R.: Las oraciones pseudo-escindidas en español. Sintaxis y propiedades informativas.

  Viernes, 31 de marzo de 2017
  09:00–09:30
  Robles Sabater, F.: Estructura informativa y reformulación en alemán y español: ¿regresión o distribución?

  09:30–10:00
  Kocher, A.: Towards a unified analysis of root clause complementizers

  10:00–10:30
  Ojea, A.: Word order in unaccusative structures: the role of core-intentional features

  11:00–11:30
  Kailuweit, R.: Romance intransitive Subject-Experiencer Verbs – Pragmatical Impact on Macrorole Assignment

  14:30–15:00
  García Marchena, Ó.: The syntax and information structure of Spanish predicative verbless clauses

  15:00–15:45
  Villalba, X.: Estructura informativa, sintaxis y forma lógica

  Sábado, 1 de abril de 2017
  09:00–09:30
  Méndez-Vallejo, C.: Syntactic variation of focus marking: the case of the focalizing Ser in Colombia

  09:30–10:00
  Borreguero, M.: Anáfora en foco – usos no focalizadores de las oraciones escindidas

  10:00–10:30
  Remberger, E.: Spanish es que – development pathways and information-structural properties

  11:00–11:30
  Feldhausen, I. & A. Lausecker: Variación diatópica de la realización prosódica de las dislocaciones en español

  14:30–15:00
  Hennemann, A.: Entre la gramática y el léxico: marcadores de tópico en español y su cambio diacrónico

  15:00–15:30
  Obrist, P. & A.: Wall Topic-worthiness y el estudio diacrónico de la MDO en español

  15:30–16:15
  Elordieta, G.: tba

  16:15–16:45
  Conclusiones

  Detec2007: CfP

  screenshot-2017-02-03-08-18-23

  Detec2017: Discourse Expectations: Theoretical, Experimental and Computational Perspectives
  26-Jun-2017 – 27-Jun-2017
  Nijmegen, Netherlands

  Contact Person: Geertje van Bergen
  Call Deadline: 21-Feb-2017

  We welcome submissions of theoretical, experimental and computational studies on topics related to any aspect of discourse expectations, how they arise, how they may be quantified, and how they may be modelled. Topics may be related (but not limited) to:

  – Top-down expectations derived from conversational perspective-taking, common ground, and real world knowledge such as event structure or speaker familiarity
  – The nature of pragmatic aspects of meaning in discourse (inferences, presupposition, information structure, discourse particles, etc.)
  – Evidence source, reference resolution, aspectual coercion, emotion and other expressive aspects of meaning

  Invited Speakers:

  – Torgrim Solstad (Zentrum fur Sprachwissenschaft, Berlin)
  – Joshua Hartshorne (Boston College Department of Psychology)
  – Pia Knoeferle (Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität, Berlin)

  Main Organizers:

  Geertje van Bergen (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Email: Geertje.vanBergenmpi.nl)
  Jennifer Spenader (Institute for Artificial Intelligence, University of Groningen, Email: j.spenaderai.rug.nl)

  Important Dates:

  Deadline for abstract submission: February 21, 2017
  Notification of acceptance: March 21, 2017

  Abstracts:

  Abstracts must be anonymous, and should be limited to a maximum of two page of text, including tables, figures, and references. Pages should be US Letter or A4, with one inch margins, and a minimum font size of 11pt (Times New Roman). Abstracts can be submitted via EasyChair at https://easychair.org/conferences/?conf=detec2017