Science is not fun

Opinions personals de membres del CEHIC i alumnes de postgrau

Abr 18 2016

El camí antinatural dels Curie

Posted in General |

Quan parlem de Marie Curie, és evident que la qüestió de gènere serà rellevant. No només per ser la primera dona que rebé un premi Nobel, ni la primera persona en guanyar-ne dos, sinó també per l’organització i recorregut que la van portar a aquí. Helena Pycior al seu article “Marie Curie’s ‘Anti-natural path’: Time Only for Science and Family” analitza la manera com Marie i la família Curie en general gestionen l’àmbit privat per tal de poder dedicar-se a la seva passió, la investigació científica.

Si ens fixem en el títol de l’article ens crida l’atenció la paraula “antinatural”. Aquesta expressió no és genuïna de Pycior, sinó que la recupera dels mateixos Curie, els quals en nombroses ocasions la utilitzen per descriure la seva dedicació al món científic. A què es refereixen per antinatural? Es podrien referir a la natura humana, a la seva natura humana, però si fos així, no seria el camí natural seguir els impulsos que ens guien a dedicar-nos a alguna cosa de manera passional? Si fos així, l’elecció de dedicar-se de manera completa i total a la investigació científica seria, precisament, el camí natural a seguir. El que tenim, doncs, és que quan utilitzen antinatural, estan pensant, no en la natura, sinó en la societat. Bé, el que fan els Curie és no seguir el corrent social dominant del seu moment.

Diem els Curie, perquè no és només Marie qui creu estar seguint un camí antinatural. El primer que veiem utilitzar aquest concepte és el mateix Pierre en unes notes anteriors a conèixer Marie, en les quals explica que no creu que acabi casant-se ja que li sembla molt difícil trobar algú que comparteixi la passió que sent ell per la investigació, i que per tant, li permeti dedicar-se a aquest camí antinatural sense posar-hi límits. Posteriorment Marie també utilitza aquesta expressió per explicar la seva, de dedicació, com a dona i mare, a la investigació científica de manera completa i total. Pycior, de fet, l’aplica fins i tot a la col·laboració que va tenir Irène amb la seva mare al laboratori fins que es va casar.

Hem esmentat l’ús d’aquest concepte per part dels Curie i una mica el perquè, però, què implicava concretament aquest camí antinatural? Per tal que Marie es pogués dedicar a la investigació científica calia deslliurar-se de gran part de les altres tasques que se li atribuïen (i que ella mateixa s’atribuïa) en l’àmbit domèstic. És simptomàtic que en la biografia que va fer Marie sobre Pierre dediqui un capítol sencer a “Matrimoni i organització de la vida familiar. Personalitat i caràcter”, ja que necessitava de la col·laboració de tot l’entorn familiar per tal de poder dur-ho a terme tot. La seva llar era simple i espartana, tenien el mobiliari estrictament necessari per viure, i el mateix s’aplicava a la roba: bàsica i senzilla, per tal de no haver de dedicar a tenir-ne cura i netejar-ho, un temps que podia estar empleat al laboratori.

Més enllà de l’organització domèstica hi havia una qüestió que calia solucionar si Marie i Pierre pretenien (que ambdós ho feien) que ella seguís aquest camí antinatural: la cura de la mainada. El naixement de la filla gran, Irène, hauria pogut esdevenir el punt i final per la carrera de Marie, ja que si s’aconseguia que el gènere no esdevingués una paret per al desenvolupament acadèmic, la maternitat, tot sovint acabava sent-ho, per les dones científiques d’aquest moment. Afortunadament per ella, però, es va donar la circumstància que el pare de Pierre enviudà poc temps després del naixement d’Irène, i per tant, es va mudar a viure amb ells i es va poder fer càrrec primer de la gran, i després de la petita Ève, que va néixer uns anys més tard.

Aquesta dedicació del pare de Pierre respon a una mentalitat liberal per part seva. Una mentalitat que comparteixen els pares de Marie. Ella és filla de dos professors en la Polònia oprimida per l’Imperi Rus, que van decidir donar la mateixa formació, oportunitats i suport a les seves filles dones, que al fill masculí. En el cas de Pierre, el seu pare és un metge que es dedica a tenir cura dels ferits de la comuna de París de 1871. Tenim doncs, dues famílies en les quals les passions i voluntats dels Curie hi encaixen sense problema, que permeten i col·laboren en crear l’ambient idoni per a què ambdós puguin seguir aquest camí antinatural.

Malgrat aquests comportaments revolucionaris i que caminen cap a l’igualitarisme, no acaben d’arribar-hi. Ja hem vist com els Curie no es qüestionaven que qui s’havia de fer càrrec de les qüestions domèstiques havia de ser Marie, però aquesta visió no es veu només en aquest punt. Malgrat que dediquen grans esforços en assegurar que la tasca de Marie no pugui ser obviada i atribuïda a Pierre, en els reconeixements públics no mostren aquesta bel·ligerància. Quan es convida Pierre a congressos Marie l’acompanya, però no intervé, ni participa. Els límits de les possibilitats de Marie es troben allà on la societat té més pes, a l’esfera pública.

Aquest equilibri que havien aconseguit mantenir els Curie perilla amb la mort de Pierre al 1906. Marie, en aquest moment, passa a ser una vídua, sense que la presència de Pierre calmi les preocupacions d’aquella gent més tradicional. Aquest esdeveniment és cabdal, no només pel cop emocional i personal que suposa per Marie, sinó per la posició que adquirirà públicament a partir d’aquest moment. Ja no és una dona compartint el laboratori, la recerca i els honors del seu marit, sinó que ha de construir la seva posició com a científica independent. La mort de Pierre hauria pogut suposar l’allunyament de Marie del món científic, però en canvi en una combinació de reconeixement acadèmic de Marie i homenatge a la figura pública que havia esdevingut Pierre, Marie aconsegueix la càtedra de Pierre i se la considera acadèmicament experta en el seu camp.

Tot això no esdevé pas sense crítiques. Abans de la mort de Pierre ja se l’havia acusat de un comportament “mistressly” (que podríem traduir per manaire o també amant (mistress), en sentit pejoratiu), per tant, un cop enviuda l’atenció que ha de dedicar a la imatge que transmet al públic és encara més important, perquè és una dona sola, coneguda i en un món que socialment es creu que li és aliè. Ha d’esdevenir un model a seguir de sobrietat, control, i cautela. És per això que l’escàndol Curie-Langevin, que destapa la dona de Langevin amb informació que ha aconseguit irrompent en l’apartament que tenen els amants, agafa tanta volada. Afecta no només a la seva imatge pública, sinó també al valor moral de les seves investigacions, i serà el detonant de l’aïllament de Marie respecte les relacions. La seva vida privada posa en qüestió la fiabilitat de la seva tasca com a investigadora.

La història dels Curie és, sobretot, una història sobre la conjugació de l’esfera pública i la privada en ciència. És mostra de com una interfereix en l’altra, i com aquesta interferència és molt major en el cas de les dones. La condició marital i familiar de Marie afecta de manera molt directa la seva carrera científica, tant positivament, proporcionant-li un espai al laboratori i contacte amb els científics més rellevants del seu moment, com negativament, afegint les responsabilitats domèstiques a les científiques, sobretot amb la mort de Pierre i el seu pare, i posant en dubte la seva investigació per qüestions de caire privat. Els Curie articulen el camí antinatural que decideixen seguir i les conseqüències i necessitats que això genera, amb aquelles qüestions que socialment es consideren inadmissibles, i que per tant haurien fet de la seva trajectòria un impossible. Es tracta d’un camí al límit de la societat, empenyent-ne les fronteres tant com poden sense trencar-les, i és aquest límit el què permet que assoleixin les fites que aconsegueixen assolir.


This entry was posted on Dilluns, 18 Abril, 2016 at 11:22 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.