Science is not fun

Opinions personals de membres del CEHIC i alumnes de postgrau

maig 06 2011

NUCLEAR? NO, GRÀCIES!

Posted in Postgrau |

Fa poc vaig llegir l’article “Science and Public Participation” en Modern Biology and Visions of Humanity de Massimiano Bucchi i Federico Neresini, publicat al 2004.  Entre altres moltes coses vaig llegir com els autors caracteritzen els nous moviments socials contestataris de  la “ciència oficial”. Per una banda, diuen els autors, aquests moviments tenen com enemics la “ciència oficial” i la tecnologia però per una altra banda recorren a aquestes per aconseguir els seus propis resultats. Aquests nous moviments apareixen com els portaveus de la “veritable ciència” front una comunitat científica massa compromesa amb els poders polític i econòmic i recuperen d’aquesta manera la neutralitat i la independència tant desitjades per a la ciència.

Està clar que un dels moviments socials més potent que posa en qüestió la “ciència oficial” és el que es mou al voltant de la qüestió mediambiental. A principis dels anys 70 es va configurar un fort moviment antinuclears particularment al món occidental. D’aquests anys també va ser  el naixement del grup Greenpeace. L’activitat d’aquests grups i moviments han estat  tant importants que, en gran part, han catapultat l’aparició de grups polítics amb una creixent influència dins les democràcies europees. Només cal citar  el recent triomf electoral del candidat verd front al democristià en un govern regional alemany.

I efectivament, a partir del desastre de Fukushima el tema de les centrals nuclears ha tornat a col·locar-se en primer pla. Ha tornat a guanyar plena vigència el lema que va encapçalar tots els moviments reivindicatius per un món més sostenible: “Nuclear? no gràcies!”, és a dir la ciència de la vida front la vida sota la ciència, com diuen els autors citats al principi. Els governs del món occidental s’han apressat en assegurar noves mesures de seguretat al voltant de les centrals nuclears o fins i tot en aturar futurs projectes d’ampliació o renovació d’aquestes. Pels estudiosos de la interacció ciència i els seus públics, el moviment antinuclears ha estat sempre un bon exemple de com el món profà podia arribar a influir sobre el discurs científic oficial.

Però, també, darrerament apareixien, en un diari català, després de Fukushima, les declaracions provocatives de l’escriptor ecologista britànic Mark Lynas. Segons aquest ecologista, malgrat l’accident de Fukushima, fins i tot a partir d’aquest, les centrals nuclears continuen sent un mal menor front al perill molt pitjor del carbó. Segons ell, el moviment mediambiental “oficial” no està realment preocupat pel medi ambient sinó sobre tot per mantenir una identitat que li ve de la guerra freda i del moviment per a la pau. Ell, com també els altres ecologistes, aporta tota mena de proves “rigorosament científiques” del què afirma : el perill nuclear és molt inferior que el que es pot derivar d’una política energètica basada en els hidrocarburs.

El profà de debò, el que sempre ha cregut que els governs i els seus tècnics vetllaven per la seguretat de la gent o el profà que sempre ha cregut en els verds antinuclears es troba davant el dilema de saber on és la “ciència veritable”. Ara no solament la qüestió està en recuperar la independència de la ciència que es trobava en  mans del poder dels monopolis sinó que els mateixos que l’havien rescatat d’aquelles mans no es posen d’acord. On està la solució? Caldrà buscar alguns altres experts que ens indiquin el camí? O potser haurem d’arribar a la conclusió que amb la opinió dels experts no hi ha prou i que d’alguna manera en la decisió sobre quins són els mals menors per a la humanitat la opinió de la gent del carrer és fonamental?

Joaquim Berenguer


This entry was posted on divendres, 6 maig, 2011 at 11:14 and is filed under Postgrau. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.