Notícies de la Unió Europea. Butlletí del Centre de Documentació Euroepa de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix mensualment informació sobre 22 àrees de coneixement des d’una perspectiva europea.

El Centre de Documentació Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona ha dissenyat aquest producte que vol donar resposta a les necessitats d’informació dels investigadors i estudiants sobre temàtica europea, però també per al públic en general que es vulgui documentar periòdicament sobre el procés d’integració europea i la seva implicació en molt diverses polítiques.

Les fonts consultades per a la seva edició són molt variades: institucions comunitàries, premsa, blocs, bibliografia, vídeos, estadístiques, …

Pot ser molt útil per als que han de fer un treball sobre una temàtica determinada, ja que a partir de l’entrada de qualsevol dels 22 temes  que l’integren es poden consultar tots els números anteriors.

És d’accés gratuït i els interessats es poden subscriure per rebre l’alerta en el moment de la seva publicació.