Administració Pública
Agricultura & Desenvolupament Rural
Ciència & Tecnologia
Comerç Exterior
Cooperació al Desenvolupament
 Cultura & Audiovisuals
Economia & Finances
 Educació & Joventut
 
170301-2empresaEmpresa & Indústria
Fiscalitat & Duanes
Govern de la UE & Institucions
 Justícia, Drets  & Migracions
Medi Ambient
Mercat Interior & Consumidors
Pesca & Assumptes Marítims
Política Exterior & Seguretat
Regions & Desenvolupament Local
 Salut 
Telecomunicacions
Transports & Infrastructures
Treball &  Afers Socials
Turisme