Notícies

La UE acorda quatre mesos de permís per als dos progenitors Les institucions desbloquegen la directiva per reforçar en tres anys la política de conciliació laboral i familiar (El País)
+inf: Consell ; PE

Tampons sense IVA i cursos de gènere: el Ple redobla els esforços per la igualtat (Aquí Europa)

L’Agència Europea de Salut i Seguretat en el Treball celebra 25 anys de treball

Acord provisional per ampliar la llista de substàncies químiques cancerígenes reconegudes en el lloc de treball (RAPID)
+inf: Consell

El Parlament busca ampliar el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització perquè sigui més accessible i estigui a l’alçada dels reptes de la digitalització i els canvis mediambientals (PE)
+inf: PE

Fons Social Europeu: lluitar contra l’atur i la pobresa. Els eurodiputats volen modernitzar el programa perquè sigui més eficient davant els reptes actuals i per enfortir la dimensió social de la UE (PE)

Indexació de prestacions familiars: la Comissió ha decidit enviar a Àustria una carta d’emplaçament. Es refereix a la nova legislació en virtut de la qual els ciutadans de la UE que treballen a Àustria s’enfronten a la indexació de les seves prestacions i desgravacions fiscals familiars quan els seus fills resideixen a l’estranger (RAPID)
+inf: Discurs del Comissari Thyssen

Una sentència europea «toca a la baixa» les vacances. Podrien reduir-se les quatre setmanes habituals de què gaudeixen els empleats a temps complet a l’any (La Voz de Galicia)

L’advocat general Pitruzzella proposa al Tribunal de Justícia que declari que les empreses tenen l’obligació d’implantar un sistema de còmput de la jornada laboral efectiva Els Estats membres tenen llibertat per determinar la forma i la manera de compliment d’aquesta obligació (TJUE)

El SPD es marca el salari mínim europeu com a prioritat política (europa press)

Alemanya estudia obrir el seu exèrcit a ciutadans de la UE (El País)

Espanya és el tercer país d’Europa amb un major abandonament del cristianisme La diferència entre els que van ser cristians de nens i ho són de majors supera els 12 milions de persones (El País)

Lectures

La intervención normativa de la Unión Europea en materia de prevención de riesgos laborales por Icíar Alzaga Ruiz (LRevista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  Nº. 138, 2018)

Marco estratégico de la Unión Europea en materia de seguridad y salud: retos y repercusión en el ordenamiento español por María de los Reyes Martínez Barroso (Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Nº. 138, 2018)

Quality report of the European Union Labour Force Survey 2017 — 2019 edition (Eurostat)

Socioeconomic inequity in long-term care use in Europe G. Armijos Bravo (Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, Vol. 42, Nº. 118, 2019)

Un fondo europeo de adaptación a la revolución tecnológica por Andrés Ortega (Elcano Blog, 22.1.2019)

Legislació

Directiva relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball DO L 30 de 2019.01.31

Consultes públiques

Avaluació de les disposicions de la Directiva 2006/54 / CE per la qual s’aplica el principi del Tractat sobre “salaris iguals”

Estadístiques

Atur

Ús d’Internet a la UE, 2018 – digitalització en el treball