Notícies

Espanya rep gairebé 28 milions de turistes internacionals fins al maig, un 11,6% més (Europa Press)

Les claus de per què Espanya és una potència mundial en turisme. Els viatgers procedents de 16 països van gastar 12.700 milions d ‘€ al nostre país. La despesa mitjana diària dels turistes procedents de fora de la UE és de 277 €, enfront dels 129 € de mitjana global, els 84 € dels francesos, 113 € dels britànics o 118 € dels alemanys. Els viatgers filipins, de Emirats Àrabs Units i coreans són els que major despesa mitjana diària efectuen, amb 449 €, 392 € i 377 € respectivament. (El Confidencial)

Els turistes que no necessitin visat hauran de pagar 5 euros per entrar a la Unió Europea Els Estats membres han de negociar encara les condicions d’aquest acord, que es pren amb la intenció de «identificar a qualsevol persona que representi un risc» (ABC)

La despararició del “roaming” pot revolucionar el turisme (Comunicatur.info)

La tecnologia i la innovació impulsen una nova era de sostenibilitat del turisme El turisme ha protagonitzat el segon dia de la reunió de la Comissió de Recursos Naturals (NAT) de l’assemblea dels ens locals i regionals a Palma de Mallorca. Els assistents van intercanviar punts de vista i mesures específiques sobre com impulsar el turisme de qualitat, utilitzant noves tecnologies i mesures de sostenibilitat per millorar la competitivitat d’Europa, garantint alhora el respecte del medi ambient. El turisme és el tercer major sector econòmic a la Unió Europea, que facilita aproximadament 17 milions de llocs de treball i representa el 10% del PIB de la UE. Amb més de 600 milions de visitants a l’any, Europa és la principal destinació turística del món. (CoR)

Com Bielorússia està desenvolupant el seu turisme i com la Unió Europea participa en això (Projects funded by the EU in Belarus)

Fons europeus per a turisme (Welcomeurope)

Conferència Ministerial sobre Turisme (Malta, 25-26 Maig)

Preparatius en curs per al Any 2018 de Turisme Xina-UE (China Daily.com)

Viatges per mar més segurs: acord amb el PE sobre la digitalització de la informació de passatgers (

Bibliografia

Apartamentos turísticos empacho de éxito / Bernardo Ynzenga Acha (El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, n.73, 2017)

Capitalismo y turismo en España : del “milagro económico” a la “gran crisis” / Ivan Murray Mas ; [prólogo de Macià Blàzquez Salom] (Alba Sud | 2015)

Culture and tourism [electronic resource] : ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) : mini case study Malta, the restoration and rehabilitation of historical fortifications of Malta and Gozo (2016)

Los turistas en España: caracteristicas y dificultades / G. González Sanz (El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, n.73, 2017)

Estadístiques

Estadístiques sobre turisme (Eurostat)

Vídeos

Turismo: oportunidades para un sector brillante (Funcas)