Notícies

La Comissió llança una nova iniciativa per millorar la salut i la seguretat dels treballadors Aquesta nova iniciativa, basada en anteriors esforços, aspira a protegir millor els treballadors contra els càncers professionals, a ajudar a les empreses, especialment a les pimes i les microempreses, a complir el marc legislatiu vigent, ia posar un major èmfasi en els resultats i menys en la paperassa. La Comissió fixarà límits d’exposició o altres mesures per a set carcinògens químics (CE)

Avaluació de la legislació de sang, teixits i cèl·lules de la UE: La Comissió publica el Full de Ruta. La legislació de la UE sobre normes de qualitat i seguretat de la sang i els teixits i cèl·lules ha estat en vigor durant més d’una dècada – des de l’any 2002 i 2004, respectivament. A la vista de l’evolució del panorama – un major ús de la tecnologia, més brots de malalties, i un món més connectat, la Comissió vol avaluar si aquesta legislació ha assolit els seus objectius originals, segueix sent apte per al propòsit, o si hi ha buits per ser omplerts. La Comissió ha publicat un full de ruta que destaca el procés previst per a aquesta avaluació i convida als interessats a presentar comentaris sobre aquest procés.S’espera que l’informe final d’avaluació que es publicarà a finals de 2018.

La UE llança un projecte per analitzar els químics que ens poden intoxicar El programa HBM4EU analitzarà durant quatre anys els nivells de compostos com els bisfenols o el cadmi en l’organisme dels europeus (El País)
Altres fonts: 1) EC Research

Primer informe sobre els progressos realitzats en l’aplicació de la Recomanació del Consell sobre l’activitat física beneficiosa per a la salut. La majoria de la gent a Europa no arriben als nivells mínims d’activitat física recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En particular, les persones de baixos nivells socioeconòmics, grups ètnics minoritaris i les persones amb discapacitat no són prou actius. (CE)

Informe d’avaluació de la Setmana Europea de l’Esport 2016

La Comissió pregunta les Q & A sobre els medicaments biosimilars per a pacients (CE)

Informe de l’OCDE sobre la gestió de les noves tecnologies en salut 

Bibliografia

El envase neutro de los productos de tabaco: una nueva estrategia para el control del tabaquismo / Juan Miguel Rey Pino, Isabel Nerín de la Puerta, Blanca Lacave García (Gaceta sanitaria, n.1, 2017)

Health conditions and role limitation in three European Regions. A public-health perspective / Gabriela Barbaglia, Núria D. Adroher, Gemma Vilagut, Ronny Bruffaerts, Brentan Bunting, José Miguel Caldas de Almeida, Silvia Florescu, Giovanni di Girolamo, Ron de Graaf, Josep María Haro, Hristo Hinkov, Vivianne Kovess-Masfety, Herbert Matschinger, Jordi Alonso (Gaceta sanitaria, n.1, 2017)

Health-EU Newsletter (European Commission, 12 January 2017)

Mercury. Aligning EU legislation with Minamata (European Parliament, January 2017)

Révolution numérique et commerce illicite: l’Europe en pointe ? / Chantal Poiret (Fondation Robert Schuman, 28 novembre 2016)

Sostenibilidad del sistema sanitario en el Estado del Bienestar / David Cantarero Prieto (Icade, n. 99, 2016)

Time trends in health inequalities due to care in the context of the Spanish Dependency Law / Maria Salvador Piedrafita, Davide Malmusi, Carme Borrell (Gaceta sanitaria, n.1, 2017)

Legislació

Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo