Notícies

Dia Mundial del Turisme – 1 de cada 5 pernoctacions turístiques de residents de la UE gastats pels turistes majors de 65 anys … – … amb una despesa mitjana generalment més baixos Amb més de 1,2 mil milions de pernoctacions realitzades durant els seus viatges per tot el món en l’any 2014, els turistes majors de 65 anys  que viuen a la UE van representar el 20% de l’activitat turística (en termes de nombre de pernoctacions de residents a la UE). No obstant això, la seva participació en la despesa turística era una mica més baixa, situant-se al 16%. De fet, un turista de més edat a la UE va gastar de mitjana € 52,6 dia, o 12,7 € menys que el turista mitjà (Eurostat)

Esdeveniments

Dia Mundial del Turisme (27 Setembre) (UNWTO)

Molt interessant

Països Amfitrions i Temes del Dia Mundial del Turisme (Wikipedia)