ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AGRICULTURA CIÈNCIA
COMERÇ EXTERIOR COOPERACIÓ & AJUDA HUMANITÀRIA CULTURA
DRETS & jUSTÍCIA ECONOMIA EDUCACIÓ & JOVENTUT
EMPRESA FISCALITAT GOVERN DE LA UE & INSTITUCIONS
MEDI AMBIENT MERCAT ÚNIC MIGRACIONS
PERIODISME PESCA POLÍTICA ESTERIOR & DE SEGURETAT
REGIONS & DESENVOLUPAMENT LOCAL SALUT TELECOMUNICACIONS
TRANSPORT TREBALL & POLÍTICA SOCIAL TURISME