ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AGRICULTURA CIÈNCIA
COMERÇ EXTERIOR COOPERACIÓ & AJUDA HUMANITÀRIA CULTURA
DRETS & JUSTÍCIA ECONOMIA & FINANCES EDUCACIÓ & JOVENTUT
EMPRESA & iNDÚSTRIA FISCALITAT GOVERN UE & INSTITUCIONS
MEDI AMBIENT & ENERGIA MERCAT ÚNIC MIGRACIONS
PERIODISME PESCA POLÍTICA REGIONAL
POLÍTICA SOCIAL & TREBALL RELACIONS EXTERIORS & SEGURETAT SALUT
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ TRANSPORT & INFRAESTRUCTURES TURISME