La Comissió cerca experts para assesorar en el Pla de Consum de Fruita a les Escoles

Com a conseqüència de la Decisió de la Comissió d’establir un Pla per promoure el consum de fruita fresca entre els més joves, es convoquen ara les candidatures per formar un Grup d’Expertes que assisteixin a la Comissió en l’aplicació de l’esmentat Pla.

El Grup estarà format per 10 membres nomenats per la Comissió entre especialistes amb experiència en el camp de la nutrició, l’epidemiologia, la salut pública i la promoció de la salut. Hi haurà també una llista de reserva de 30 candidats.

Els membres del Grups ho seran a títol personal durant un període de 3 anys que es podrà renovar fins a 3 vegades.

Els interessats podran presentar les seves sol·licituds abans del 29 de novembre, ales 17.00 h. (hora de Brussel·les) per correu certificat, a la següent adreça:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad C.2. — Aceite de  oliva y productos hortícolas
Rue de la Loi 130, 7/23
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Consultes : agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu

Convocatòria DOUE C396 (30.10.2010)