Jornada sobre Economia Verda i Empresa

Jornada “L’aposta per una economia verda : estratègies regionals i polítiques europees de PIME per a sectors emergent

Data i hora : 21 Setembre, 9-13 h.

Lloc : Aula Europa (Representació de la Comissió a Barcelona)

Organitzen : ACC!0 i la Secretaria d’Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Programa

Reconeixement a l’Excel·lencia Empresarial

  Iniciativa de la Comissió per premiar les accions que han contribuït a fer créixer les empreses i fomentat l’economia de la regió en els darrers 2 anys.

Destinataris : Autoritats nacionals, regionals o locals, i les associacions públiques i privades.

Procediment : La competició consta de dues etapes; els participants han de competir primer a nivell nacional. Cada estat seleccionarà dos participants i els nominarà per a la competició europea abans del 10 de desembre de 2010.

Comissió Europea, DG Empresa e Indústria