Beques per a estudiants amb discapacitats

La Fundación Universia ha obert la IV convocatòria del Programa de Becas Capacitas 2010 d’ajuts a l’estudi en l’àmbit universitari destinats a estudiants amb discapacitat que vulguin començar una formació universitària o que estiguin cursant actualment estudis superiors.

Els beneficiaris de les beques rebran una ajuda econòmica i/o tècnica que els permetrà superar les seves necessitats especials.

Podran sol·licitar aquesta beca els estudiants que estiguin matriculats, o s’hagin de matricular per primer cop, en estudis oficials de grau a alguna de les universitats espanyoles i que, a més, acreditin legalment una discapacitat igual o superior al 33%. S’adjudicarà un mínim de 46 beques, l’import de les quals serà, com a màxim, de 5.000 euros bruts per estudiant.

Aquest programa abasta tres modalitats de beca.

  1. Dirigida a estudiants que es matriculin per primer cop en estudis universitaris.
  2. De progrés, està dirigida a estudiants que ja hagin accedit a la universitat. Tant la modalitat d’accés com la de progrés podran ser renovades anualment fins a un màxim de sis anys
  3. Les beques de mobilitat, dirigides a estudiants que vulguin realitzar un curs acadèmic en una universitat diferent

Els estudiants hauran de presentar la seva sol·licitud entre l’1 de juny i el 30 de setembre per a les beques de mobilitat, i entre el 15 de juny i el 15 de novembre per a les beques d’accés i de progrés.

Per a més informació sobre la convocatòria, els estudiants amb discapacitat interessats poden adreçar-se al PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat, mitjançant el telèfon 93 581 26 97 o el correu electrònic fas.piune@uab.cat, o presencialment a les oficines del PIUNE ubicades al local 11 de la Plaça Cívica (al costat de la farmàcia). Els formularis i la resta de la documentació necessària hauran de ser presentats a través de la següent adreça:

http://www.universia.es/microsites/promociones10/fundacion_becas_capacitas/index.html

Font de la notícia : Portal de la UAB