Seminari sobre Contractació Pública Europea

El Seminaris “Complim amb Europa? Novetats en els Contractes Públics” analitzarà les principals novetats (presents y futures) que en matèria de contractació a Espanya plantegen algunes qüestions rellevants

Destinataris : Funcionaris de l’Administració Pública a tots els nivells: Ajuntaments, Comunitats Autònomes i l’Administració central, especialment dirigit a caps de servei de contractació, compres i aprovisionament, secretaris generals, interventors, apoderats, assessors jurídics i caps de l’ àrea de gestió econòmica. Així mateix, el seminari resultarà de gran interès per les entitats contractistes, responsables de contractació, directors comercials, responsables de relacions amb administracions públiques, assessors jurídics i directors financers.

Organitza : Centre Europeu de Regions (EIPA-CER)

Lloc : Barcelona

Dates : 23-24 Novembre

Programa i Formulari d’Inscripció

Centre Europeu de Regions (EIPA-CER)

Informació sobre Contractes Públics

   Quines són les fonts per mantenir-vos informats sobre contractació pública?

Al Portal Europa trobareu l’enllaç al 2 principals portals de la UE per a la contractació pública TED (Tenders Electronic Daily) i SIMAP (Sistema d’Informació per al a Contractació Pública Europea)

Euroalert.net. És un blog que inclou servei d’alerta i que informa sobre Contractes Públics. Acaba de llençar un nou producte que són els Informes de Producte en Licitació Pública i que ajuda a l’empresari a exportar a nous mercats.

La nostra recopilació a DELICIOUS sobre Contractes Públics i Licitacions, on trobareu 16 enllaços relacionats amb la matèria.