Becaris de l’Agència Espacial Europea

   L’ESA atorga beques de 2 anys de durada per a doctorands

Característiques de la beca  Ofereix la possibilitat de treballar durant 2 anys (sense possibilitat de renovació) en un equip ja constituït de l’ESA. Es pot desenvolupar un projecte a elecció de becari i en el Centre associat que triï

Requeriments: Tenir un doctorat, titulació equivalent o estar a punt de doctorar-se en ciències de l’espai o relacionades

Inscricions: No existeix data límit. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment i als seleccionats se’ls trucar per fer-los una entrevista

Contactar :   ESRIN – Via Galileo Galilei  00044 Frascati (RM) Italia – Correo: temp.htr@esa.int

 Altres oportunitats de beques a l’ESA :