Català Bàsic Marc 1-2-3

Abr 13 2012

0. Informació del curs

Posted in |

DEURES

Exercicis 4.2. de la pàgina 11.

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

 

CATALÀ BÀSIC 1

CALENDARI:

DIMARTS I DIJOUS

(11 – 02 – 2020 // 05 – 03 – 2020)

HORARIS:   DE 3 A 5 DE LA TARDA

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG:     blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 1. Activitats 1.4, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12

2a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 3. Activitats 3.1, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11

Unitat 2 :

Bloc 1. Activitats 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
Bloc 2. Activitats 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

——————————————————————————–

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

 

BÀSIC 2

Exercicis d’avaluació 1 i 2.

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas el cap de setmana?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point, no PDF, amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina…..

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

……………………………………………………………………………..

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

———————————————————————————–

CATALÀ BÀSIC 2

CALENDARI: 

DILLUNS I DIMECRES

(25 – 11 – 2019 // 18 – 12 – 2019)

HORARIS:  DE 5 A 7 DE LA TARDA

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG: blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

AVALUACIÓ: Assistència (6 sessions mínim) + 2 exercicis

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana:

Unitat 4 (Bàsic 1) (Hores i horaris)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.5, 1.8, 1.10.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.14.

Unitat 6 (Bàsic 1) (Activitats quotidianes)

Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.19.

2a setmana:

Unitat 1 (Bàsic 2) (Casa meva és casa vostra)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.13, 1.14.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14.
Bloc 3. Activitats 3.1, 3,2, 3.3, 3.14.

3a setmana:

Unitat 6 (Bàsic 2) (Per llepar-se’n els dits!)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.
Bloc 3. Activitats 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.14.

CATALÀ BÀSIC 2

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Què fas de dilluns a dijous?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina…..

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

_____________________________________