Català Bàsic Marc 1-2-3

abr. 13 2012

0. Informació del curs

Posted in |

CATALÀ BÀSIC 1

DEURES:

Grup de 3 a 5: 2n exercici d’avaluació continuada.

Grup de 5 a 7: Exercicis 5.1. 5.2 i 5.3 de la pàgina 21.

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

Grup de dilluns i dimecres de 5 a 7

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)

CATALÀ BÀSIC 1

CALENDARI:

GRUP A

DILLUNS I DIMECRES  de 3 a 5 

(19 – 11 – 2018 // 17 – 12 – 2018)

GRUP B

DILLUNS I DIMECRES  de 5 a 7 

(19 – 11 – 2018 // 12 – 12 – 2018)

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG:     blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 1. Activitats 1.4, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12

2a setmana.

Unitat 1 :

Bloc 3. Activitats 3.1, 3.2, 3.8, 3.10, 3.11

Unitat 2 :

Bloc 1. Activitats 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
Bloc 2. Activitats 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

———————————————————————————–

CATALÀ BÀSIC 2

CALENDARI: 

DILLUNS I DIMECRES

DEL 2  AL 30 DE MAIG

HORARIS:

DE 3 A 5 DE LA TARDA

MATERIAL: Fotocòpies

BLOG: blogs.uab.cat/catalasupervivenciamarc/

MATERIAL COMPLEMENTARI: Parla.cat

AVALUACIÓ: Assistència (6 sessions mínim) + 2 exercicis

PROFESSOR: marc.lluch@uab.cat

PARLA.CAT:

1a setmana:

Unitat 4 (Bàsic 1) (Hores i horaris)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.5, 1.8, 1.10.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.14.

Unitat 6 (Bàsic 1) (Activitats quotidianes)

Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.19.

2a setmana:

Unitat 1 (Bàsic 2) (Casa meva és casa vostra)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.13, 1.14.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14.
Bloc 3. Activitats 3.1, 3,2, 3.3, 3.14.

3a setmana:

Unitat 6 (Bàsic 2) (Per llepar-se’n els dits!)

Bloc 1. Activitats 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11.
Bloc 2. Activitats 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.
Bloc 3. Activitats 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.14.

CATALÀ BÀSIC 2

Exercicis d’avaluació continuada:

1) Què fas de dilluns a dijous?

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre un plat típic del teu país seguint el model de l’exercici 10 de la pàgina…..

Exemple: –La tarte Tatin (Julie Devillers)

_____________________________________

CATALÀ BÀSIC 1

EXERCICIS D’AVALUACIÓ:

1) Escriu la teva presentació personal

Grup de dilluns i dimecres de 3 a 5

Grup de dimarts i dijous de 3 a 5 

2) Envia a marc.lluch@uab.cat  un Power Point amb un text sobre la teva ciutat seguint els quadres de la pàgina 16 i amb 2, 3 o 4 imatges.

Exemple: –Munster (Phillip Schrage)