Bàsic 2. Unitat 4. Avui i ahir.

Avui i ahir.

Història i experiència.

Els nostres passats.

En aquesta unitat aprenem a distingir els passats en català.

Aquest és el dossier de classe: Dossier_Camí2_U4

I les pàgines 19-28 d’aquest dossier són el suport per a la gramàtica de la unitat. Aquest altre dossier de gramàtica ajuda a parlar de les nostres biografies: la meva vida.

Aquests són els exercicis més interessants del curs Parla que es relacionen amb el passat en un temps acabat: Bàsic 2, unitat 5, bloc 1, exercicis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 i exercicis d’avaluació 1, 2 i 3.

Bàsic 2. Unitat 3. Casa nostra. El nostre barri.

I tu, on vius?Veus1pàg76

En aquesta unitat aprenem a parlar de casa nostra i el nostre barri: on és, què hi ha, com és…

Casa meva

 

Aquest és el dossier de classe: Dossier_Camí2_U3

I aquests són els dossiers de suport, de vocabulari i gramàtica: Gramàtica ciutats i Gramàtica casa meva.

Els exercicis del curs en línia Parla.cat que es relacionen més amb aquesta unitat són, dins del curs Bàsic 2 unitat 1, aquestes activitats d’avaluació: 1, 4, 6, 7 i 8. Al curs Bàsic 2 unitat 2, les activitats d’avaluació més relacionades són aquestes: 1, 2, 4 i 5. Els altres exercicis també són molt interessants, però tracten qüestions que no veiem a classe. Atenció! En alguns casos necessitaràs el diccionari.

Ens pots recomanar un bon bar o restaurant? Fes un comentari a aquesta entrada del blog.        LES NOSTRES RECOMANACIONS

Bàsic 2. Unitat 2. Cinc àpats al dia? Menjar i alimentació.

QUINA GANA!

En aquesta unitat del curs parlem  sobre comprar i menjar.

Aquest és el dossier que utilitzarem: Dossier U2

Parlarem del menjar i els plats que ens agraden més. Us agraden els plats típics catalans?

També decidirem si tenim hàbits alimentaris saludables. Per saber-ho, podem fer una enquesta.

Si feu els exercicis, podrem anar a comprar i saber el nom dels aliments amb més facilitat.

I aquí teniu les fitxes de gramàtica i vocabulari: Alimentació i preferències. Les quantitats negatives en català.

La unitat 6 del Bàsic 2 del curs en línia Parla es relaciona amb aquesta unitat del nostre curs. És important fer les activitats del bloc 1 i del bloc 2.                                               També és bona idea fer les activitats d’avaluació de la unitat 7 del mateix nivell, Bàsic 2 , sobre gustos i preferències.

Bàsic 2. Avaluació.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

  • Expressió oral: Les meves activitats, els meus hàbits i gustos alimentaris. 20%
  • Expressió escrita: El lloc on visc. Una recomanació. 20%
  • Expressió escrita: La meva vida. 20%
  • Prova final (amb exercicis de comprensió oral, de comprensió lectora, gramàtica i vocabulari).    30%
  • Treball amb el curs Parla. 10%

L’objectiu d’aquest sistema és utilitzar al màxim la llengua que apreneu. Un mínim de 65% és el que garanteix l’aprovat. Al certificat oficial al final del curs hi consta només l’aptitud (Apte). Si us interessa la nota numèrica, la podem comentar. Després del curs hi ha un dia i hora de revisió de totes les activitats incloses en el percentatge final.

BÀSIC 2. Unitat 1. Com et dius? Aquest és el nostre grup.

Benvinguts jaume sisaEn aquesta unitat ens presentem, ens coneixem i parlem sobre nosaltres, les nostres famílies i les nostres activitats habituals.

Aquest és el nostre dossier de classe: Dossier-iniciació2-2017-u1

I aquests són els dossiers de revisió i presentació per a la primera unitat:                                     Aquest és el nostre grup. Persones importants. Gramàtica activitats quotidianes. Bàsic 2 – Suport unitat 1.

La unitat 2 i la unitat 6 del nivell Bàsic 1 del curs Parla.cat ens ajuden a revisar el vocabulari sobre les presentacions, la família i les nostres activitats quotidianes. És important sobretot fer les activitats d’avaluació.