Unitat 2. Persones importants

Resultat d'imatges de qui som nosaltres grup estudiants uab

Comencem la unitat 2, per poder

  • dir d’on som, quants anys tenim i quines llengües parlem
  • dir què fem a la universitat
  • dir què ens agrada
  • descriure les persones pel seu aspecte físic
  • conèixer més persones

Aquest és el dossier que heu d’imprimir per a la classe: Dossier_Camí_2017_U2

I aquí teniu el resum de gramàtica i vocabulari de la unitat:  Gramàtica_U2

Els barcelonins, les persones de Barcelona, són de molts llocs diferents:

 Quants? Quantes? Quines? Llengües, anys, telèfons.

I aquests, qui són?

Unitat 1. Comencem el curs. Aquests som nosaltres.

Hola! Aquest és el nostre sistema de comunicació electrònic.

Bona feina!

Aquest és el dossier de treball a classe: Dossier_Camí_2017_U1

I aquí teniu el dossier de revisió per a la primera unitat:                                                                                         Aquest és el nostre grup

Qui som nosaltres? En aquesta primera unitat ens coneixem una mica.

Als comentaris de la nostra pàgina del curs tindrem

la PRESENTACIÓ dels COMPANYS de CLASSE.