Jordi Ballester – Secretari i Vicedegà de Professorat

jballester

Jordi Ballester (Jordi.Ballester@uab.cat), professor titular de l’àrea de música del Departament d’Art i de Musicologia.

És llicenciat en Filosofia i Lletres (1986), professor de piano (1985) i Doctor en Història de l’Art (1995).

A la UAB ha estat director del Departament d’Art i de Musicologia (2008-2014) i coordinador de la llicenciatura d’Història i Ciències de la Música –avui grau en Musicologia– (2002-2008). Arrel d’aquestes tasques de gestió ha format part del Consell de Govern de la UAB (2011-2013) i de les Comissions d’Economia i Organització (2009-2014) i de Personal Acadèmic (2014) delegades del Consell de Govern. Anteriorment fou director del Conservatori Professional de Música de Terrassa (1991-2001).

Des de 2013 és president de la Societat Catalana de Musicologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. També és:
– Liaison Officer en el Consell de Govern del Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdIM) en representació de la International Musicological Society.
– Co-coordinador del grup d’iconografia musical de la Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM).
– Membre del “Panel de Expertos” del Programa Academia de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), des de 2008.

Dedica la seva recerca a la musicologia històrica, especialment a l’organologia i a la iconografia musical. És autor de nombrosos articles sobre aquests temes i col·laborador habitual de la revista Music in Art (Research Center for Music Iconography / City University of New York). Alguns dels seus articles destacats dels darrers anys són:
– “Musical iconography in the ephemeral Kingdom of Majorca (1262-1349): symbolic and metaphoric meanings in the Leges Palatinae (1337) miniatures” Imago Musicae XXV (2012), 7-28.
– “The Stringed Drum and the 16th century music: new iconographical sources” Anuario Musical 66 (2011), 47-60.
– “Tradición, fantasía y realismo en los instrumentos musicales representados en el altar mayor de la catedral de Valencia” Rinascimento italiano e committenza valenzana (Roma: Istituto storico italiano per il medio evo, 2011), 193-206.
– “Musical Iconography in Ms. Illuminations and the 16th Century Engravings: The Case of King David Playing the Harp in Guadalupe Ms. 89” Cathedral, City and Cloister: Essays On Manuscripts, Music and Art In Old and New Worlds (Otawa: The Institute of Mediaeval Music, 2011), 157-172.
– “Los grabados y las estampas como medio de transmisión, difusión y reproducción de imágenes con iconografía musical en el arte de los siglos XVI y XVII” (Torino: Istituto per i Beni Musicali in Piemonte / Regione Piemonte, 2010), 133-143.
– “An Unexpected Discovery: the Fifteenth-Century Angel Musicians of the Valencia Cathedral” Music in Art XXXIII/1-2 (2008), 11-29.

També és autor dels llibres: Els instruments musicals a la Corona d’Aragó (1350-1500): els cordòfons, Sant Cugat del Vallès: Amelia Romero, 2000; Edició de partitures en l’entorn Windows, Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2005; i coautor de la Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear I: Dels orígens al Renaixement, Barcelona: Edicions 62, 2000.

Deixa un comentari