Polítiques d’igualtat

observatori2L’àmbit de desigualtat entre dones i homes, i el seguiment i assessorament dels col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social son els principis que la Universitat Autònoma  de Barcelona focalitza en aquests àmbit.espaislliuresTG

L’Observatori per a la Igualtat es l’organisme encarregat de vetllar perquè aquestes polítiques es duguin a terme. Les seves principals funcions:

CartellGeoA3IMPRIMIRTGa) La realització d’estudis d’avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment dels principis i polítiques que justifiquen la seva creació, per encàrrec d’algun òrgan de la universitat o per iniciativa pròpia.

b) L’elaboració de propostes de plans d’actuació.

Triptic_Violencia_cat,0 (1)c) La difusió de la informació que permeti fer visible les diferents formes de desigualtat i discriminació, i les actuacions encaminades a corregir-les.

d) L’assessorament a col·lectius i/o òrgans de la universitat que ho sol·licitin.

Més informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.