Objectius

Objectius UAB Saludable

Segons l’estudi d’estil de vida de la comunitat universitària de la UAB, més d’un 50 % de membres de la Comunitat Universitària (CU) de la UAB no fan prou exercici físic com per a obtenir beneficis per a la salut, sent les dones més sedentàries que els homes i els alumnes el col·lectiu més sedentari. La CU demostra un gran interès per l’alimentació i la relaciona amb el pes i la salut. Les dones en són les més preocupades i fan més conductes saludables. El Personal d’Administració i Serveis i el personal acadèmic presenten un major percentatge de sobreprès i d’obesitat que el col·lectiu d’Estudiants, tot i que aquests són els que realitzen menys conductes d’alimentació saludable.

Objectiu general Promoure entre la comunitat universitària un estil de vida saludable mitjançant la pràctica regular de l’activitat física i el seguiment d’una alimentació saludable
Objectius específics Sensibilitzar la comunitat universitària per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mitjançant la pràctica regular de l’activitat física i d’una alimentació saludable.Desenvolupar accions informatives i educatives, així com intervencions sobre l’entorn, centrades en la problemàtica de determinats estils de vida.Promoure acords i compromisos en els diferents àmbits per potenciar estratègies de cooperació amb la finalitat de ser més eficients en la utilització de recursos.
Població diana Estudiants (E)Personal d’Administració i Serveis (PAS)Personal Docent i Investigador (PDI)
Eixos transversals d’actuació Cercant un abordatge integral de les causes d’una alimentació desequilibrada i d’una activitat física insuficient, contribuirà al fet que en un futur disminueixi l’obesitat i les malalties com ara la diabetis, la hipertensió, les malalties cardiovasculars, les malalties respiratòries, el càncer….Les estratègies d’intervenció estaran emmarcades en tres eixos d’actuació: informar, facilitar i formar, que sinèrgicament permetran incidir en els múltiples factors determinants dels estils de vida: 

  • Informar: Posar a l’abast de la comunitat universitària tota aquella informació necessària per tal que puguin escollir quins hàbits volen tenir i així decidir lliurement sobre les seves actuacions, en l’àmbit de l’alimentació i l’activitat física:
  • Facilitar: donar la possibilitat i posar a les persones de la comunitat universitària en la situació d’escollir conductes saludables
  • Formar: educar a la comunitat universitària entorn la promoció d’hàbits de vida saludable, per tal de conscienciar de la importància de l’alimentació i la activitat física en l’estat de salut de la persona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.