Hàbits de mobilitat

bicisetmanamobLa Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és pionera en l’estudi, reflexió i gestió dels hàbits de mobilitat de la Comunitat Universitària (CU). Així, i des de fa 10 anys, la UAB, amb col·laboració entre la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB i el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), del Departament de Geografia, dur a terme l’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària de la UAB (EHMCU). Aquesta operació de consulta dels desplaçaments dels diferents col·lectius de la comunitat, s’ha convertit en una eina bàsica de la tasca de gestió de la mobilitat de la UAB.

Des del 2001, els resultats de l’EHMCU han permès conèixer els hàbits i perfils de la mobilitat de la CU i dels diferents col·lectius que la formen, i ha generat la reflexió sobre els dèficits i polítiques a dur a terme.

L’Enquesta es realitza periòdicament i té per objectiu obtenir informació sobre la mobilitat de la comunitat; des d’on arriben els usuaris, quines són les seves característiques, percepcions i necessitats, amb quins mitjans de transport hi arriben, quins títols de transport fan servir, quan triguen, com valoren l’oferta, etc.

L’EHMCU de 2013 és la setena edició d’aquesta enquesta i els principals resultats són:
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA:

– La CU és formada per 47.866 persones, en front de les 53.354 que formaven l’any 2011.
– El lloc de residència més habitual de la població que forma la CU assignada al Campus, és la ciutat de Barcelona (27,6%), seguidament de Cerdanyola del Vallès (9,9%), Sabadell (9,9%), Terrassa (6,6%) i Sant Cugat del Vallès (3,3%).
– El Vallès Occidental és la comarca de procedència principal dels membres de la CU de la UAB (68,8%).
– El 0,7% de la CU del Campus declara tenir alguna limitació de la mobilitat.
– El 71,7% de la Comunitat disposa de carnet de conduir cotxe i el 15,5% de carnet de conduir moto. És a dir, compta amb un dels primers requisits per utilitzar el transport privat.
– El 46,9% de la Comunitat disposa de cotxe, el 5,3% de moto i el 19,9% de bicicleta.

DESCRIPCIÓ DE LA MOBILITAT DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA:

– En el repartiment modal, al llarg d’aquests 10 anys, el transport públic és l’opció majoritària. Amb un mínim el 2001 (52,6%) i un màxim el 2004 (61,2%). El 2013 se situa en el 59,7% i presenta un increment de 3 punts percentuals respecte el 2011 que constata una tendència a l’alça des de 2006.
– El 34,5% de la Comunitat opta pel transport privat. Aquesta opció continua el seu decreixement, sent la caiguda de gairebé 2,5 punts percentuals respecte de 2011.
– L’arribada al Campus en mode no motoritzat és poc freqüent (5,8%), sent el 4,7% que arriba caminant i l’1,1% en bicicleta.
– La multimodalitat es concentra en el mode de transport públic (77%), mentre que en el cas del transport privat és molt reduïda (11,4%), com ho és també en els desplaçaments no motoritzats (22,9%).
– L’índex d’ocupació del cotxe és encara molt baix (1,11 persones/vehicle). El valor se situa en el mateix nivell que des de 2009.
– Pel que fa a la distribució horària d’accés al Campus, els màxims nivells d’arribades es produeixen entre les 8h i les 10h. A la tarda s’observa una punta d’arribades entre les 15h i les 16h.
– La sortida de la UAB és una mica més esglaonada. Tot i això, s’observen dos moments de major acumulació de sortides. Entre les 13h i les 15h (quan surten el 26,5% dels membres de la comunitat). Torna a augmentar entre les 18h i les 21h.
– Des de 2006 s’oberva una tendència a augmentar la durada mitjana del desplaçament per a accedir al Campus. De mitjana la CU triga 47,2 minuts per a accedir al Campus.
– Entre les persones que opten pel transport públic, l’abonament T-Jove és l’opció més freqüent (44,2%) de tipus de bitllet. Seguidament de la T-10 (33%).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.