Campus de Sabadell

oct. 15 2009

Espais

Posted in General by 0000311 |

El Campus de Sabadell té unes infraestructures punteres que fan possible tot tipus de docència, caracteritzades per una tecnologia de darrera generació i l’accés inhalàmbric pel sistema wifi a tot l’edifici:

  • 22 aules docents totalment equipades tecnològicament, algunes d’elles adaptades per poder impartir la nova metodologia que requereixen les noves titulacions de grau
  • 10 aules d’informàtica
  • 6 laboratoris d’informàtica i d’electrònica per a les pràctiques docents
  • 2 laboratoris de projectes
  • 2 zones d’estudi
  • 1 sala de Graus
  • 2 sales de reunions
  • Biblioteca especialitzada en ciències socials i enginyeria informàtica amb 260 places de lectura i cabines de treball
  • Servei d’Informàtica
  • Servei de fotocòpies

També compta amb serveis de gestió i administració a la comunitat universitària com és la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, el Suport Departamental i el Suport Logístic i Punt d’Informació.

A més dels espais docents, de serveis i de treball, el Campus de Sabadell ofereix un entorn ajardinat, on s’hi organitzen esdeveniments a l’aire lliure, i que inclou una taula de ping-pong i una cistella de bàsket per al lleure. És en aquest entorn on també s’ofereix un servei de bar-cafeteria i dues zones d’aparcament restringit a la comunitat universitària.

Per ampliar informació, es poden consultar les webs de l’Escola d’Enginyeria i de la Facultat d’Economia i Empresa.


3 Comments

oct. 14 2009

Presentació del Campus de Sabadell

Posted in General by 0000311 |

Campus de Sabadell

El Campus de Sabadell és un espai territorial de la Universitat Autònoma de Barcelona situat a la ciutat de Sabadell. Aquest campus universitari es va crear a l’any 1993 i es configurà com una unitat de gestió amb la finalitat de millorar la coordinació amb l’entorn i respondre a les demandes del teixit econòmic, tecnològic i empresarial així com d’optimitzar els recursos humans i materials que li son assignats.

Inicialment estava constituït per l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que va néixer l’any 1944 com a Escola de Comerç,  i l’Escola Universitària d’Informàtica que es va crear l’any 1988  però des del mes de juliol de l’any 2009 dona servei a l’Escola d’Enginyeria i a la Facultat d’Economia i Empresa configurats com a nous centres sorgits de la fusió de les dues escoles universitàries amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials respectivament. A més d’atendre les necessitats de la comunitat universitària de Sabadell i d’altres centres de la UAB, el Campus de Sabadell també està obert al Vallès per cobrir les expectatives de les institucions, de les entitats i de les empreses que estableixen convenis amb la UAB.

L’objectiu d’aquest blog és informar de la configuració del Campus de Sabadell de la UAB, de les novetats i de les activitats que es  duen a terme, així com ser un mitjà de comunicació per poder recollir les propostes i idees que ajudin a millorar el seu funcionament i a potenciar els seus recursos.


No hi ha comentaris