BUS Empresarials

Biblioteca Universitària de Sabadell

Tag Archive 'docència'

Feb 27 2015

Acreditació i llibres

Posted in Notícies |

logoSAARgran

Els investigadors i professors de la Universitat compten a la web del Servei de Biblioteques amb una pàgina que recull la informació disponible sobre acreditació, sexennis i trams de recerca. Recentment aquesta pàgina s’ha ampliat, incloent els criteris específics per a llibres i capítols de llibres demanats per les agències acreditadores (ANECA, AQU i CNEAI).
Aquests tipus de documents, tan freqüents i importants en els àmbits de les ciències socials i les humanitats, han estat tradicionalment una mica oblidats per les agències, però cada vegada és més evident la necessitat de tenir-los en compte.
Aquesta informació està enllaçada des de les taules de recursos de cada temàtica o directament des de cada una de les agències:

– ANECA > Criteris per a l’acreditació (Catedràtic i Titular) > Programa ACADEMIA > Llibres: www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/anecallibresaca.php
– ANECA > Criteris per a l’acreditació (Contractat i Ajudant) > Programa PEP > Llibres: www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/anecallibrespep.php
– CNEAI > Criteris per a l’avaluació > Sexennis > Llibres: www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/cneaillibres.php
– AQU > Criteris per a l’acreditació (Lector, Agregat i Catedràtic) > Llibres: www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/aqullibresacre.php
– AQU > Criteris per a l’avaluació > Mèrits de recerca > Llibres: www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/aqullibresmerit.php


No hi ha comentaris

Jun 05 2012

Sense ànim de donar lliçons (II)

Posted in Ressenyes |

G.F.J. Cirigliano, A. Villaverde. Dinámica de grupos y educación. Fundamentos y técnicas. Humanitas, 1985

Cirigliano, G.F.J. y Villaverde, A.
DINAMICA DE GRUPOS Y EDUCACIÓN. FUNDAMENTOS Y TECNICAS
Ed. Humanitas. Buenos Aires , 1985

La primera vegada que vaig llegir aquest llibre em va obrir els ulls a una forma d’ensenyar diferent. Ara que són temps de Bolonya, d’avaluació continuada, de l’estudiant com a centre i del professor conductor, els autors fonamenten i mostren tècniques aplicables al treball dels grups-classe, grans i petits, de forma procedent i entenedora.

La taula rodona, la discussió a classe, l’entrevista, el treball en subgrups, el seminari, la tempesta d’idees i els jocs de rol, entre altres, poden donar un caire més entenedor a les explicacions i sobre tot, que els estudiants aprenguin “fent les coses”, no només escoltant-les.

Està demostrat que l’aprenentatge és molt més efectiu. Totalment aconsellable.

Ressenya del professor Ricard Pedreira per a BUS Empresarials.

Llibre disponible a les biblioteques de la UAB


No hi ha comentaris

Mai 09 2012

Sense ànim de donar lliçons (I)

Posted in Docència, Ressenyes |

Oriol Amat. Aprender a enseñar. Profit Editorial, 2010. ISBN 9788496998209

Amat, Oriol
APRENDER A ENSEÑAR
Profit Editorial, 2010

Fa un temps vam parlar de tres llibres sota el lema, Un altre món és possible.

Comencem una altra trilogia. Avui voldríem parlar, sense ànim de donar lliçons, d’un llibre per a mi imprescindible i interessant, com a docent universitari: Aprender a enseñar, del professor Oriol Amat, escrit possiblement, desprès d’un International Teachers Programme de la Stockholm School of Economics, nord enllà com diria Espriu.

L’alumne (el focus de la nostra feina, important sempre), el professor, els mètodes pedagògics, els recursos, la programació d’activitats, l’avaluació (d’acord amb les explicacions) i el que no hauria de ser la primera lliçó… No es tracta aquí, com diu l’autor, del “què” ensenyar, sinó del “com” ensenyar-ho.

Imprescindible segons el meu parer, amb una cita inicial (en la meva edició) de la mestra Carme Serrallonga, impagable, sobre la formació de les persones.

Ressenya del professor Ricard Pedreira per a BUS Empresarials.

Llibre disponible a les biblioteques UAB.


1 comentari