BUS Empresarials

Biblioteca Universitària de Sabadell

Archive for the category Finances

Set 10 2015

Preparant el curs que comença…

Posted in Adquisicions, Finances |

Banking

Benvinguts a un nou curs.
A la Biblioteca aquests dies estem molt ocupats preparant tot el que necessitaràs a partir del proper dilluns. Entre d’altres coses estem processant els nous documents, comprats per a completar les bibliografies recomanades pels professors.
Una mostra: hem rebut el llibre The Oxford Handbook of Banking, que forma part de la bibliografia recomanada de “Gestions bancaries”.
Aquest manual de més de 1000 pàgines analitza el paper de la banca dins l’economia mundial.
Està estructurat en cinc parts:
1. The Theory of banking
2. Bank performance and operation
3. Regulatory and policy perspectives
4. Macroeconomic perspectives
5. Banking systems around the world
No és la mena de llibre que la gent s’emporta a la tauleta de nit, però sens dubte és un llibre de consulta obligada. I ja saps on trobar-lo.


No hi ha comentaris

Abr 30 2015

Foundations of marketing

Posted in Adquisicions, Finances |

John FAHY; David JOBBER: Foundations of marketing. London, McGraw-Hill, 2012

Us presentem la quarta edició d’un llibre que explica els fonaments del màrqueting. El llibre està dividit en tres grans blocs que contenen 12 capítols, i exemplifica els seus continguts amb un cas real al final de cada un dels capítols.
Aquests són els continguts del llibre:
Part 1. The market-led organization
1. The nature of marketing
2. The global marketing environment
3. Understanding customer behaviour
4. Marketing research and customer insights
5. Market segmentation, targeting and positioning

Part 2. Creating customer value
6. Value through products and brands
7. Value through services, relationships and experiences
8. Value through pricing

Part 3. Delivering and managing customer value
9.Integrated marketing communications 1: mass communications techniques
10. Integrated marketing communications 2: direct communications techniques and digital marketing
11. Distribution: delivering costumer value
12. Marketing planning and strategy


No hi ha comentaris

Jul 26 2013

Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación

Coberta_Estados_Contables

ARCHEL, Pablo (et al.): Estados contables : Elaboración anàlisis e interpretación. Madrid, Pirámide, 2012. 4a. Ed.
Aquest llibre forma part de la bibliografia de curs de l’assignatura Comptabilitat financera II. El text s’estructura en 13 capítols, inclou preguntes i exercicis, i va acompanyat per un cd-rom que conté esquemes i resums.
Els capítols que formen part del llibre són:
La comunicación de la información contable
El balance de situación
La cuenta de pérdidas y ganancias
La memoria y el informe de gestión
El estado de cambios en el patrimonio neto
El estado de flujos de efectivo
La información de base social y medioambiental
El análisis de estados contables
El análisis de la rentabilidad
El riesgo económico
El riesgo financiero. Análisis de la liquidez y de la solvencia
El anàlisis de las cuentas consolidadas de los grupos de sociedades
Valoración de las acciones


No hi ha comentaris

Gen 09 2013

Diccionari bilingüe sobre banca i finances

MATEO MARTÍNEZ, José: Diccionario de términos de la banca. Inglés-Español/Spanish-English. Barcelona, Ed. Ariel, 2009.

El Diccionario de términos de la banca forma part d’una sèrie de l’editorial Ariel que porta per nom Diccionarios especializados de términos jurídicos y económicos.

És un diccionari amb més de 12.000 entrades per a cada un dels idiomes. Cada entrada té quatre components: la traducció, la explicació dels significat del terme, exemples il·lustratius  i referències a altres termes relacionats que poden acabar d’aclarir el significat del terme.

Aquest diccionari us pot ser de gran utilitat a l’hora de llegir documents en anglès sobre el món de la banca i les finances.

Com que encara no existeix versió electrònica d’aquest document, els interessats l’haureu de consultar a la biblioteca.


No hi ha comentaris

Jul 09 2012

CaixaBank, millor banc espanyol de l’any, segons Euromoney

Posted in Finances, Notícies, Revistes |

Coberta del número de maig de "Euromoney"
La revista britànica Euromoney entrega cada any els premis als millors bancs. Aquest 2012 el considerat com a millor banc del món és el Santander.
Però també hi ha premis als millors bancs locals, i han considerat que el millor banc d’aquest any a Espanya ha estat CaixaBank, la nova marca de La Caixa.
Coincidint amb aquest premi, trobem a les pàgines centrals del número de maig de la revista un reportatge especial de nou pàgines que explica el model de negoci de CaixaBank. El reportatge també parla de la Fundació La Caixa, les activitats de CaixaBank al món, l’e-banking, i una secció dedicada als petits crèdits, sota el nom de MicroBank.
Una altra informació destacable d’aquest número d’Euromoney és el reportatge dedicat al crowdfunding (o com finançar un projecte amb petites aportacions particulars i sense interessos) i el desafiament que aquesta pràctica pot suposar per a la banca tradicional.
Consulta la revista a la Biblioteca, o en línia


No hi ha comentaris

Next »