BUS Empresarials

Biblioteca Universitària de Sabadell

Archive for the category Comptabilitat

Abr 17 2013

Sobre les novetats a l’IVA 2013

Posted in Comptabilitat, Revistes |


Al número de març de la revista Contabilidad y tributación. Comentarios y casos prácticos (núm. 360), publicada pel Centro de Estudios Financieros, trobareu un text força llarg amb las novetats de l’IVA d’aquest any. L’article, de més de 100 pàgines, ha estat elaborat per Antonio Longás Lafuente, inspector d’Hisenda. Un article que pot ajudar a molts a entendre un impost complicat.

Altres articles d’aquest número són:
Eduardo Sanz Gadea: El Impuesto sobre Sociedades en 2012 (I). El elenco de modificaciones. La regularización voluntaria extraordinaria.
Francisco de Asís Pozuelo Antoni: Novedades estatales en los impuestos cedidos para 2013 con especial referencia al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.
Pablo Gómez Carrasco y José Luis Ucieda Blanco: La relación entre Responsabilidad Social Empresarial y desempeño financiero.
Alejandro Ojeda Jiménez y Francisco Jareño Cebrián: Análisis de los efectos de la crisis económica en el sistema financiero español.
Javier Romano Aparicio: Consultas planteadas al ICAC
.


No hi ha comentaris

Gen 31 2013

Revistacontable.es

Posted in Comptabilitat, Revistes |

Vivim en un món canviant i incert, envoltats de coses fugaces que apareixen i desapareixen. D’algunes no en queda rastre. D’altres deixen una empremta o, en alguns casos, un hereu. Això és el que ha passat amb dues revistes de l’àmbit de la comptabilitat: Partida doble i Técnica contable. Ambdues les editava Wolters Kluwer, i ambdues van desaparèixer el passat més de maig. Però deixant en lloc seu una nova publicació, Revista Contable.
A l’últim número que hem rebut (desembre de 2012) la revista dedica 35 pàgines al tancament fiscal i comptable de les pime. Inclou alguns altres articles sobre passius financers, fons de comerç i altres. La revista acaba amb unes seccions més o menys fixes, com per exemple normes comptables comentades, novetats normatives, jurisprudència tributaria, ressenyes de llibres i un calendari del contribuent.
Interessant, oi?
Consulteu-la en paper o online (això si, en qualsevol cas, haureu de venir a la biblioteca)


No hi ha comentaris

Mai 05 2011

El nou Pla de Comptabilitat i la Memòria

Posted in Comptabilitat, Revistes |

La revista Estrategia financiera, al seu número d’abril, dedica un article als canvis en l’elaboració de memòries de comptes anuals individuals de les empreses que apliquen el Pla General de Comptabilitat.
A més del balanç i el compte de pèrdues i guanys, ara cal incloure als comptes anuals dos nous documents: l’estat de canvis de patrimoni i l’estat de fluxos d’efectiu.
Trobaràs a l’article una forma fàcil de apropar-te als canvis més destacats, a la manera com la memòria s’ha d’articular i al marc jurídic que la determina.


No hi ha comentaris

Nov 30 2009

Revista ACCID

Posted in Comptabilitat, Revistes |

Tenim a la Biblioteca Universitària de Sabadell una nova revista sobre comptabilitat. La publica l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i apareixeran tres números per any. Ara s’acaba de publicar el número 2 (novembre 2009), que dedica bona part de les seves pàgines a qüestions relacionades amb el III Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que va tenir lloc el passat mes de juny.

La Revista ACCID substitueix el butlletí que l’Associació publicava des de juny del 2003. Podeu consultar-la en paper o en versió electrònica.


No hi ha comentaris

Feb 04 2009

Articles per a temps de crisi

Aquest enunciat no apareix a la portada del núm. 257 d’Estrategia Financiera (gener 2009), però podria aparèixer amb tranquil•litat. Perquè la crisi tenyeix diversos dels articles que trobem: Pautas para evitar la morosidad, Tecnología para ayudar a las empresas a agilizar los cobros… El nucli de la revista s’ocupa de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), i els articles que conté també tenen en compte el context actual, en alguns casos per preguntar-se si la RSC està realment integrada a les empreses, o si era una mena de vestit per lluir en temps de bonança econòmica.

Consulteu la revista i arribeu a les vostres pròpies conclusions.

Disponible a la sala de revistes de la BUS, si ens voleu fer una visita. 🙂


No hi ha comentaris

« Prev - Next »