Altres bases de dades bibliogràfiques d’Educació


Les bases de dades bibliogràfiques són les eines òptimes per conèixer quins articles d’interès s’han publicat en revistes especialitzades de qualsevol àmbit.

En el cas de l’àmbit d’Educació destaquem les següents bases de dades:

  • Educ@ment: referències bibliogràfiques en Educació i Psicologia, de la Universitat Rovira i Virgili. Accés lliure.
  •  Web of Science (abans ISI Web of Knowledge) (servei d’informació multidisciplinar). Subscripció del FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, portal d’accés al WoS (http://wos.fecyt.es/) i del Ministerio de Economía y Competividad, accés restringit des de qualsevol centre o institució de recerca. (Inclou: Science Citation Index, Current Contents, Journal Citation Reports – factors d’impacte-, …) i llista de revistes i altres informacions d’ISI-Thomson).
  • Dialnet (“portal de difusión de la producción científica hispana”, multidisciplinar, produït per la Universitat de la Rioja), accés lliure. Conté referències d’articles de revistes i parts de llibres espanyols. Dialnet inclou, des de 2011, la BDSE, Base de dades de sumaris electrònics, multidisciplinar, produïta pel CBUC (ara CSUC) (vegeu informació del CBUC).
  • Trobador+”  és el portal d’accés a la biblioteca digital de la UAB. Permet accedir al text complet de la majoria de recursos electrònics (llibres, revistes i bases de dades) subscrits per la universitat de manera fàcil i ràpida. Vegeu-ne una introducció en aquest bloc a “Què tenim > Com trobar fons digital d’Educació“.

Recordem que els accessos restringits poden ser consultats des d’ordinadors propis a través del servei d’ ARE, Accés als Recursos Electrònics.

Recomanem la consulta de les següents guies elaborades pel Servei de Biblioteques d’ajuda per al treball intel.lectual:

. Com trobar… tesis doctorals (pdf, 3 pàg)
. Recomanacions per elaborar tesis doctorals (pdf, 2 pàg)
. Recercat (pdf, 2 pàg)
. Dinàmica general de cerca en una base de dades (pdf, 3 pàg)
. Com consultar el catàleg i localitzar un document (pdf, 6 pàg)

Les referències obtingudes en la consulta de les bases de dades normalment poden exportar-se a bases de dades pròpies, especialment a gestors de referències bibliogràfiques. La UAB ofereix, des d’octubre de 2013, Mendeley Premium (vegeu informació). La subscripció a Refworks , però va finalitzar el 31.12.2013 (vegeu informació) i cal subscriure-s’hi personalment.

Inici de la pàgina