Col·lecció Harumi Befu

Degà de l’antropologia del Japó als EUA, el recorregut personal i intel·lectual del Prof. Befu (Stanford University) abasta gran part dels esdeveniments que han marcat el Japó contemporani, des de l’experiència col·lectiva de la guerra fins l’adveniment de la societat multicultural de principis del segle XXI, tot passant per l’expansió econòmica i la perllongada crisi que la succeí a finals del segle XX.

Les seves obres ofereixen una reflexió pionera en l’aproximació crítica a l’estudi de la societat i cultura japoneses que ha contribuït decisivament a superar mites i interpretacions essencialistes. Particularment significatius són els seus treballs en l’estudi del nacionalisme cultural japonès i les seves implicacions en la construcció moderna de la identitat japonesa. El fons que integra la Col·lecció permet resseguir la gènesis de les tesis del Prof. Befu en aquest àmbit, des de les fonts consultades fins als materials i documents objecte de la seva anàlisi, en un llegat de 400 monografies únic en el panorama acadèmic.

Mestre de mestres en l’estudi cultural del Japó, dins i fora de les seves fronteres, la Col·lecció Harumi Befu fa accessible a la comunitat acadèmica una part de la biblioteca personal d’un investigador llur compromís ètic i rigor intel·lectual constitueixen un exemple inspirador per a diverses generacions d’investigadors.

Coordinador de la Col·lecció: Dr. Blai Guarné, Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, Facultat de Traducció i Interpretació (email: blai.guarne@uab.cat)

 

Trobareu els llibres cercant al catàleg com a autor Col·lecció Harumi Befu