Grups de recerca i investigació

  • Inter-AsiaInter Asia : grup de recerca en interculturalitat a l’Àsia Oriental
  • Trafil : traduir i apropar filosofies llunyanes
  • TXICC : grup de recerca sobre la Traducció entre el Xinès i el Castellà / Català

Trobareu més informació a pagines.uab.cat/asiaoriental/

Per veure el llistat actualitzat de grups de recerca de la UAB feu clic aquí

A més, podeu consultar el web Fons x Recerca, una guia dels programes de finançament de la recerca. Està pensada perquè els investigadors i els grups puguin localitzar aquells programes que els ofereixen oportunitats per finançar la seva recerca.