BCS

Biblioteca de Ciències Socials

maig 24 2017

Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia

Posted in economia internacional, internet, llibres electrònics, mercat laboral by Jordi Albero Zaragoza |

Els autors d’aquest llibre electrònic, Tim Kelly, Aleksandra Liaplina, Shawn Tan i Hernan Winkler, ens expliquen que les economies d’Europa i Àsia central (ACA) no estan aprofitant al màxim l’Internet per fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació. Els veïns d’Àsia Central i el Caucas del Sud paguen alguns dels preus més alts en el món de les connexions a Internet que són lents i poc fiables. Per contra, Europa gaudeix d’alguns dels serveis d’Internet més ràpids i assequibles del món. No obstant això, les seves empreses i els individus no estan aprofitant plenament l’Internet per aconseguir un major creixement de la productivitat, així com més i millors llocs de treball.

DESTACATS
– L’Internet és el lliurament de coneixements, informació i oportunitats a tot el món. Com poden més persones beneficiar-se d’aquests dividends digitals?
– A Europa i Àsia Central, 250 milions de persones estan al costat equivocat de la bretxa digital.
– A Europa i Àsia Central hi ha més usuaris d’Internet que els titulars de comptes bancaris, però no tothom està guanyant accés igual als dividends digitals d’internet.
– La UE té un accés gairebé universal a Internet, així que on són els Googles i Facebooks Europea?
– A l’Àsia Central, el 60 per cent de la gent no té accés a Internet.
– Al Caucas del Sud, el 40 per cent de la gent no té accés a Internet.

RESUM
L’Internet està creant noves oportunitats per a les persones i empreses a tot el món avui en dia. No obstant això, no tothom s’està beneficiant per igual.

L’informe sosté que si el conjunt adequat de polítiques es posen en marxa, els dividends digitals tenen el potencial de ser el motor de la reducció de la pobresa i la prosperitat compartida a la regió d’Europa i Àsia central (ECA). El principal repte a què s’enfronten els països d’ACA és l’alta aversió als canvis que les noves tecnologies poden aportar.

En lloc de protegir les ocupacions existents mitjançant la inhibició de la propagació de les noves tecnologies, les polítiques poden centrar-se en el suport a les persones que perden la feina per trobar noves oportunitats d’ocupació. En lloc d’un intent de dalt a baix per controlar la informació, les polítiques poden centrar-se en l’obtenció de beneficis de la innovació de baix a dalt, desencadenats per la millora de l’accés a Internet i grans volums de dades.

L’informe proporciona molts exemples dels colls d’ampolla que afecten l’augment de l’economia d’Internet a la regió del CEP. L’experiència de les economies més riques de l’oest il·lustra que l’accés gairebé universal i assequible a Internet està lluny de ser la bala màgica per al sorgiment d’una economia d’Internet forta. També descriu les múltiples formes en les que l’Internet pot portar enormes beneficis a la regió del CEP i destaca que hi ha reptes importants. D’altra banda, els països d’Àsia Central podrien beneficiar-se de la seva proximitat a la Xina en termes de millorar la seva connectivitat, i també en termes de les possibilitats futures de comerç electrònic.

Els països de la oest de la regió poden aprofitar la seva infraestructura d’Internet de l’estat de la tècnica per atraure inversions en les indústries intensives en TIC que permetin la deguda llarg ascens dels googles i Facebooks d’Europa. A més, poden explotar les tecnologies digitals per a fomentar la inserció laboral dels treballadors d’edat, un factor que pot aportar dinamisme als mercats de treball de les societats que envelleixen a la regió.


No hi ha comentaris

maig 17 2017

Accés gratuït a la base de dades Academic Search Complete fins al març de 2018

Posted in bases de dades, Biblioteca de Ciències Socials, Biblioteques UAB, recursos web by Biblioteca de Ciències Socials |

Imatge de la base de dadesLa base de dades multidisciplinar Academic Search Complete, d’Ebsco, estarà a prova de forma gratuïta gairebé un any.

Els usuaris de la UAB tenen accés a aquesta base de dades fins a finals de març de 2018.

Les xifres principals del seu contingut són:

   • Més de 6.100 revistes a text complet, 5.500 de les quals són peer-reviewed (avaluades per experts).
   • Més de 9.300 revistes de referències i resums d’articles.
   • 10.900 documents diversos a text complet (llibres, informes, congressos).
   • Més de 60.000 vídeos de l’agència de notícies Associated Press.

Academic Search Complete és una base de dades similar a ProQuest Central, que ja tenim subscrita i són complementàries. 4.490 títols són únics a Academic Search Complete.

Per aprofundir més en el seu contingut podeu consultar:
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete.

 


No hi ha comentaris

maig 02 2017

Curs “Cerca i gestió de la informació” per a estudiants de doctorat

Posted in Biblioteques UAB, cursos by Biblioteca de Ciències Socials |

Les Biblioteques UAB ofereixen durant els mesos de maig i juny el curs Cerca i gestió de la informació, dins del Programa de Formació de Doctors. Aquesta activitat formativa s’adreça a aquelles doctorandes i doctorands que vulguin millorar els seus coneixements i habilitats en la recerca i l’ús de fonts d’informació.

El curs consta de dues sessions:

Fonts d’informació (en una matèria determinada): panoràmica dels principals recursos d’informació bibliogràfica i estratègies de cerca. Calendari i inscripcions.

Mendeley Institucional: introducció a Mendeley, gestor bibliogràfic i xarxa social acadèmica. Calendari i inscripcions. Sessió en anglès: Inscripció
 


 


No hi ha comentaris

maig 02 2017

Ampliació de les sales d’estudi a les Biblioteques

Posted in Biblioteques UAB, horaris by Biblioteca de Ciències Socials |

Les sales d’estudi a les Biblioteques UAB s’amplien els caps de setmana durant els períodes d’exàmens.

Davant l’increment de l’afluència a les sales d’estudi de la Biblioteca de Ciències Socials i Plaça Cívica observat des de primers d’any, durant els períodes d’exàmens del primer i segon semestres es procedirà a l’obertura addicional de les plantes 0 i -1 de la Biblioteca de Ciències Socials i de la Sala de Revistes de la Biblioteca d’Humanitats, de 9 del matí a 12 de la nit, els caps de setmana.

Aquests espais s’obriran a partir del cap de setmana del 6-7 de maig fins al 11 de juny.

Consulteu tots els horaris aquí.
 


No hi ha comentaris

Next »