BCS

Biblioteca de Ciències Socials

Archive for the category universitats

Oct 14 2016

Obert al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

Posted in recerca, universitats |

Fa uns dies s’ha obert al públic en general el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), un projecte coordinat pel CSUC conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes, que té per objectiu visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, facilitant així l’accés obert a la producció científica. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d’avaluació.

El PRC recull la informació dels diferents sistemes de gestió de la recerca (CRIS, Current Research Information Systems) de les universitats, que de forma conjunta han establert acords de disposició de dades per capturar la informació a través de formats estàndards (CERIF) i de protocols d’interoperabilitat, usant identificadors comuns que evitin ambigüitats (com ara l’ORCID per als investigadors), afavorint l’accés obert a la producció científica i l’ús dels repositoris institucionals.

Amb la iniciació en obert del PRC, es pretén donar visibilitat a la potencialitat del sistema de recerca català en el seu conjunt; reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca a les universitats, i incrementar l’accés i la visibilitat del treball dels investigadors.
 
portal_recerca_universitats
 


No hi ha comentaris

Set 02 2016

Premi Jaume Vicenç Vives 2016 a Maria Jesús Espuny

Maria Jesús Espuny, professora de la Facultat de Dret de la nostra Universitat, el proper dia 7 de setembre rebrà el Premi Jaume Vicenç Vives 2016, que concedeix la Generalitat a  tres docents i quatre projectes de les universitats catalanes.

 

Espunyb

Maria Jesús Espuny Tomás, professora d’Història del Dret i de les Institucions de la Facultat de Dret de la UAB, ha estat guardonada per la seva llarga trajectòria i pel disseny de metodologies docents avançades, adaptades al context socioeconòmic de l’entorn, que permeten als estudiants desenvolupar competències per ser excel·lents professionals, especialment en l’àmbit de les Relacions Laborals.  A més de ser  professora, és Vicedegana i Coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals i doble Grau de Relacions Laborals i Dret.

El personal de la Biblioteca de Ciències Socials la felicitem pel Premi i per la tasca que duu a terme. És una gran ajuda per nosaltres la col·laboració que rebem d’ella en tot moment.

DOCUMENTACIÓ:

Catàleg UAB i CCUC

Articles a Dialnet

Documents electrònics:  Trobador

 


No hi ha comentaris

Mai 30 2016

Via universitària: ser estudiant universitari avui

Aquest mes de maig la Fundació Jaume Bofill ha editat un informe titulat Via Universitària: ser estudiant universitari avui.

En aquest document de treball s’estudia com són els estudiants universitaris pel que fa al seu origen social, quin és el seu perfil durant els darrers anys, si estudien tots a temps complet, o bé compaginen l’estudi amb la feina, com fan front a les despeses associades als seus estudis superiors i si participen en el teixit associatiu universitari. D’altra banda ens mostra com és el sistema universitari en termes d’equitat en l’accés i si s’ha adaptat a les noves demandes socials existents sobre l’educació, així mateix ens explica quin paper té avui en la mobilitat social i quin paper podria jugar en l’ascensor social.

L’esmentat informe conclou que les universitats de la Xarxa Vives són cada vegada més inclusives, tot i que encara hi ha diferències importants en l’accés i la trajectòria universitària dels estudiants en funció de l’educació dels pares, el seu nivell econòmic i la seva posició social. Una altra conclusió que ens mostra és que l’origen familiar condiciona l’accés a la universitat però també la possibilitat d’estudiar: les famílies suporten majoritàriament les despeses associades a l’estudi i a les despeses quotidianes, mentre que les beques tenen un pes gairebé residual.

En la recerca efectuada hi han participat 19 universitats i 20.512 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives. Aquesta investigació, així mateix, ens aporta informació de gran valor sobre les condicions de vida dels estudiants, la seva dedicació a l’estudi, la seva relació amb el món laboral, les seves expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis.
 
estudiants-470x260

 
Informació extreta del Bloc del CSUC i de l’informe de la Fundació Jaume Bofill
 


No hi ha comentaris

Feb 02 2016

Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, informe 2015

El proppassat mes de desembre l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va presentar l’informe «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes (2015).

Aquest informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement, constituint una eina molt útil per a l’anàlisi de l’evolució del sistema. També inclou un monogràfic dedicat a l’empreneduria universitària.

De l’esmentat informe se’n desprèn el següent:

  • En el període 2009-2013, els fons competitius i no competitius de les universitats i els ens vinculats han patit un descens significatiu. D’altra banda, l’avançament de dades del 2014 demostra un canvi de tendència a l’alça, pel que fa al finançament públic de la recerca.
  • No obstant les baixades continuades en la inversió en R+D, l’informe valora que, quant a producció i eficiència, el sistema català de recerca i innovació té un gran potencial. Així mateix, l’impacte de les publicacions de les universitats públiques catalanes és un 33% superior a la mitjana mundial. En relació a les tesis doctorals, s’ha mantingut la tendència a l’alça, amb un increment del 35% en els últims cinc cursos.
  • Pel que fa a la transferència de coneixement no és positiva. Tot i que no es tenen les dades del 2014, l’informe destaca el descens de les patents i, sobretot, de les empreses derivades.

 

acup_informe14-261x300

 
Informació extreta del Blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC)

 


No hi ha comentaris

Next »

Translate »