Autoavaluació

Doncs aquí estem, realitzant l’última entrada del Blog d’Ariadna, un blog ple d’aprenentatges i nous coneixements de les noves tecnologies, davant d’una societat que no pot viure sense aquestes.

Aquesta assignatura m’ha donat la possibilitat de treballar d’una manera molt més autònoma a la qual no estic acostumada. He après sobre temes de creació audiovisual, que no coneixia, però m’he adonat de la importància que tenen.

Una de les preguntes que m’he formulat ha estat, quin ha de ser l’ús de les noves tecnologies per infants? Considero que l’ús ha de ser l’adequat però que en qualsevol cas, és necessari que interactuïn activament en el procés d’aprenentatge.

Aquesta assignatura m’ha ofert una cara més visual de la quantitat de noves tecnologies que tenim a l’abast però que desconeixem, m’ha permès reflexionar sobre com treure la meva màxima creativitat, de manera que els infants vegin el resultat d’allò que estan fent i aprenguin.

Al llarg de les classes el treball autònom m’ha generat força desconfiança, ja que no sabia si anava pel bon camí o no, a causa que normalment aquesta metodologia no l’empernem.

El treball grupal m’ha generat més confiança, ja que els dubtes individuals els podia compartir, per tant, era més senzill i ràpid l’aprenentatge. Però sí he de dir, que l’aplicació és força abstracte i molt complicada de fer servir.

Un dels punts dèbils que m’agradaria explicar és el de l’autogestió. Com que a l’hora de realitzar les tasques no hi havia una data fixa, ho he anat allargant fins a últim moment, crec que hauria de millorar en aquest aspecte, tot i que a classe sempre he aprofitat els temps lliures per realitzar-les.

Fins aquí el meu Blog,

Moltes gràcies.

Usos educatius – WEB 2.0

Podem veure que la web 2.0 s’utilitza en tots els sectors, i també dins l’àmbit educatiu, cada vegada més. I aquí és on entra el paper de les TIC a les escoles, que també es cada vegada més important ja que juga un paper pedagògic fonamental.

Com ja he esmentat, les noves tecnologies juguen un paper fonamental a les escoles, i moltes de les avantatges que trobem són l’autonomia que proporciona als alumnes, la motivació i per tant la participació que provoca, els valors com la cooperació i el respecte, també s’involucra molt més al professorat ja que permet establir un feedback i per tant una connexió més individual o grupal, depenent de la situació de cada moment; permet també als alumnes adquirir competències relacionades amb la comunicació, la col·laboració, la investigació, la creativitat, etc.

D’altra banda trobem capacitats com el pensament crític, ja que no totes les fonts d’informació són cent per cent fiables i la gestió del propi pensament, també forma part del benefici que ens aporta la web 2.0 en l’àmbit educatiu.

M’agradaria esmentar que durant l’assignatura i en paral·lel formarem una wiki en grup, les components són: Paola López Berenguer, Lorena López Palomares, Aida Ruiz Palacio i jo mateixa; per tant us adjunto l’URL perquè la pogueu visitar: