Usos educatius – WEB 2.0

Podem veure que la web 2.0 s’utilitza en tots els sectors, i també dins l’àmbit educatiu, cada vegada més. I aquí és on entra el paper de les TIC a les escoles, que també es cada vegada més important ja que juga un paper pedagògic fonamental.

Com ja he esmentat, les noves tecnologies juguen un paper fonamental a les escoles, i moltes de les avantatges que trobem són l’autonomia que proporciona als alumnes, la motivació i per tant la participació que provoca, els valors com la cooperació i el respecte, també s’involucra molt més al professorat ja que permet establir un feedback i per tant una connexió més individual o grupal, depenent de la situació de cada moment; permet també als alumnes adquirir competències relacionades amb la comunicació, la col·laboració, la investigació, la creativitat, etc.

D’altra banda trobem capacitats com el pensament crític, ja que no totes les fonts d’informació són cent per cent fiables i la gestió del propi pensament, també forma part del benefici que ens aporta la web 2.0 en l’àmbit educatiu.

M’agradaria esmentar que durant l’assignatura i en paral·lel formarem una wiki en grup, les components són: Paola López Berenguer, Lorena López Palomares, Aida Ruiz Palacio i jo mateixa; per tant us adjunto l’URL perquè la pogueu visitar: