ARGUMENTA#suport a necessitats específiques

.

nov. 12 2009

Origen i futur

Posted in |

El 22 de febrer de 2008 es va fer la presentació-graduació del projecte Argumenta a la Casa de Convalescència de Barcelona. Però tot havia començat molt abansORIGEN, tal com va explicar l’Enric Serra en l’article Argumenta, balanç i perspectives, publicat a Llengua i Ús, el desembre del 2007.

Argumenta és un web de suport a la comunicació en l’àmbit universitari que es va projectar l’any 2001 i s’ha acabat de desenvolupar totalment el 2007. Té per objectiu principal ajudar els membres de la comunitat universitària a produir els textos de l’àmbit de l’ensenyament superior i a aconseguir l’eficàcia en les situacions de comunicació formal pròpies de l’àmbit academicocientífic i relacionades amb la inserció laboral.

El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració dels serveis lingüístics de les universitats següents: UAB, UPC, UB, UdG, URV, UdL, UOC, UPF, UVIC i a la feina d’un equip d’una setantena de persones (equip de direcció, coordinadors, equip informàtic, elaboradors de continguts, implementadors, productors dels mitjans, dissenyadors de webs, etc.).

En aquests moments es treballa en diversos frontsFUTUR.

Un dels reptes d’Argumenta és accentuar-ne la dimensió de “web social”. Aquesta opció pot passar per potenciar el treball col·laboratiu dins els campus virtuals (amb eines com els wikis, per exemple), certament, però també per situar la versió a Internet d’Argumenta en un portal més ampli, en un lloc dinàmic que depengui decisivament de les aportacions dels usuaris. El repte és, en aquest cas, molt gran: passar d’un material tancat (una lliçó que ensenya a produir un pòster per a un congrés, per exemple) a un altre que esdevingui una creació col·lectiva de progressiva conformació, un espai que els mateixos usuaris del producte voldrien millorar deixant-hi les seves produccions, empesos per la motivació de contribuir a la construcció d’un projecte col·lectiu. Argumenta seria, d’aquesta manera, un web en creixement permanent, sempre diferent a si mateix.

Tenim molt present que els estudiants universitaris necessiten consells i instruccions sobre les seves pràctiques discursives, com les que poden trobar actualment a Argumenta, però també autèntics bancs de produccions reals que els ajudin a realitzar les seves pràctiques (un banc de pòsters per a congressos, per exemple, on l’estudiant podria identificar el model que vol seguir en la creació del pòster que elabora).

Però el gran repte d’Argumenta és obrir-se a l’especialització.

Serà fonamental (en aquest espai més ampli on es podria inserir Argumenta) atendre amb profunditat el llenguatge de cada disciplina i aprofundir en el fet que s’escriu i es llegeix diferentment a les diverses especialitats. Serà l’ocasió, indubtablement, d’introduir-se en gèneres universitaris més concrets, lligats a aquestes disciplines.

I tot això s’intenta dur a terme mantenint la idea de punt de trobada i col·laboració entre els serveis lingüístics universitaris, base històrica que aprofita sinergies i objectius comuns.