Arc Mediterrani i Euroregions

Mai 09 2013

Temes (Enllaços)

Posted in |

ENLLAÇOS

 

arcmediterrani

Cooperació transfronterera

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
Consell d’Europa: Cooperació transfronterera
Comitè de les Regions: Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT)
Comissió Europea: Política Regional: Cooperació Territorial Europea
Comissió Europea: Política Regional: Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT)
Comissió Europea: Política Regional: Interreg III
INTERACT: Cooperació territorial

Associacions regionals i xarxes de cooperació transfronterera (de caràcter general)

Red Ibérica de Entidades Transfronterizas
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
Association of European Border Regions (AEBR)
Conference of Peripheral Maritime Regions
Assembly of European Regions (AER)
Conference of European Regions with Legislative Power
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

Centres d’estudis sobre la cooperació transfronterera

Institut pour la coopération transfrontalière
European EEIG Information Centre
Institut Franco-Catalan Transfrontalier
Institut Universitari d’Estudis Europeus
The Centre for Cross Border Studies
Atlas Transmanche

Llistats i recursos sobre euroregions, xarxes de regions i ciutats

ESPON: Euroregions
Euroregió Pirineus-Mediterrània: Altres euroregions
UAB Recursos temàtics: Euroregions i Arc mediterrani
Euroregions. Think euroregional
The UEMRI Guide to City Networks

Entitats de cooperació territorial a l’Arc mediterrani

EuroPamel@, le Portail européen de l’Arc Méditerranéen Latin
Euroregió Pirineus-Mediterrània
Comunitat de Treball dels Pirineus
Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Arc Llatí
Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga
Quatre Motors per Europa
Eurorégion Alpes Méditerranée
Conférence des Alpes Franco-Italiennes (CAFI)
Eurorégion des “Alpes de la Mer”
G.I.R. Maralpin