Arc Mediterrani i Euroregions

Mai 09 2013

Publicacions

Posted in |

PUBLICACIONS

 

 Mapa Mediterraneo Arabe

 

Articles i capítols de llibre

Edició

Tesis doctorals i treballs de màster

Doctorat en Geografia
 • OLIVERAS, X. (2009). La construcció metageogràfica de l’Arc mediterrani (vol.1 i vol.2). Dirigida per: A. DURÀ. Universitat Autònoma de Barcelona
Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població
 • CERVERA, J.I. (2010). Comarques Centrals Valencianes: una nova escala de planejament territorial al País Valencià?. Dirigit per: A. DURÀ. Universitat Autònoma de Barcelona
 • CATALÀ, A. (2009).  Estat de la qüestió de l’Eix Mediterrani de transport ferroviari de mercaderies en l’àmbit dels Països Catalans i la seva connexió a Europa. Dirigit per: A. DURÀ. Universitat Autònoma de Barcelona
Master Oficial en Integració Europea
 • PLISKOVA, S. (2010). El procés de regionalització a la República Txeca. Dirigit per: A. DURÀ. Universitat Autònoma de Barcelona

Documents científico-tècnics

Contribucions a congressos, seminaris, jornades…

 • OLIVERAS, X. (2012.) “La cooperación local en un espacio rural de frontera: el caso de la comarca de la Cerdanya (España-Francia)”, III Congreso Internacional sobre el Entorno Rural (Cáceres, Espanya; 18-20 d’octubre de 2012)
 • DURÀ, A.; MORATA, F.; OLIVERAS, X.; COLOMB, C. (2012). “Building institutional capacity through cross-border cooperation: challenges and achievements in the Iberic peninsula”, 2012 European ABS Conference (Lisboa, Portugal; 12-15 de setembre de 2012)
 • OLIVERAS, X.; TRILLO, J.M. (2012). “Health cooperation regarding external and internal borders: a look to the Spanish context”, 2012 European ABS Conference (Lisboa, Portugal; 12-15 de setembre de 2012)
 • OLIVERAS, X. (2012). “La construcción de regiones transfronterizas: el caso de los mataderos de la Cerdanya (frontera franco-española) y Saarbrücken-Moselle Est (frontera francoalemana)”, XVI Coloquio de Geografía Rural (Sevilla, 10-12 de maig de 2012)
 • OLIVERAS, X. (2012). “La macroregione del Mediterraneo Nord-occidentale”, VII Convegno Internazionale ReCS. Rappresentare l’Italia (Cuneo, Itàlia; 1-2 de març de 2012)
 • DURÀ, A. (2012). “Macroregions in the Mediterranean: a new strategy for development and peace”, Association of American Geographers Annual Meeting (New York, Estats Units; 24-28 de febrer de 2012)
 • DURÀ, A. (2011). “Refelxions geogràfico-històriques sobre les relacions entre Sardenya i Catalunya”, Jornada d’Estudi de les relacions entre Catalunya i Sardenya (Barcelona, 10 novembre 2011)
 • OLIVERAS, X. (2011). “La cooperació transfronterera als Pirineus en matèria de turisme”, VII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs. Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l’actualitat (Salardú, 30 de setembre-2 d’octubre de 2011)
 • OLIVERAS, X. (2011). “Denominar els nous espais europeus: regions transfrontereres i macroregions. El cas de l’Arc mediterrani”, XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre ciències onomàstiques (Barcelona; 5-9 de setembre de 2011)
 • OLIVERAS, X. (2010). “La cooperació transfronterera en la gestió de conques fluvials a la frontera franco-andorrano-espanyola”, V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans (Barcelona; 15-17 de desembre de 2010)
 • DURÀ, A.; OLIVERAS, X. (2010). “Cooperación transfronteriza en el Pirineo Mediterráneo”,  Jornadas Pirenaico-Andinas. Dos mundos, dos fronteras (Donostia-San Sebastián; 20-21 d’octubre de 2010)
 • DURÀ, A.; OLIVERAS, X. (2010). “Recent dynamics in European cross-border cooperation: towards a new period?”, Regional Studies Association Annual International Conference 2010 (Pécs, Hongria; 24-26 de maig de 2010)
 • DURÀ, A. (2010). “Arc Mediterrani i Cooperació Territorial, conceptes inseparables“, Col·loqui Internacional: Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i reptes (Barcelona, 19-20 d’abril de 2010)
 • DURÀ, A. (2010). “Barcelona and the Mediterranean: a cultural voyage from the medieval Chronicles to new writers testimonies”, 2010 Association of American Geographers Annual Meeting (Washington, Estats Units; 14-18 d’abril de 2010)
 • DURÀ, A. (2010).  “La Cooperació Territorial en l’àrea de l’Arc Llatí”, Sperimentare lo sviluppo. Idee, modelli, ricerca (Sassari, Itàlia; 12 de març de 2010)
 • DURÀ, A. (2009). “Les 4 grans Cròniques: societat, economia i territori a la Mediterrània medieval i d’avui”, XXVI Universitat d’Estiu de Gandia “Arrels i Futur” (Gandia; 21-24 de juliol de 2009)
 • DURÀ, A.; OLIVERAS, X. (2008). “La cooperación territorial en el Arco Mediterráneo: una tipología de actores y temáticas”, Jornadas de la RECOT (Red Europea de Cooperación Transfronteriza) (Bilbao; 12-13 de desembre de 2008)
 • DURÀ, A.; OLIVERAS, X. (2008). “A typology of agents and subjects of regional cooperation: the experience of the Mediterranean Arch”, Research Network on Sub-national collaboration for regional development: the role of networking among regions (Jena, Alemanya; 31 d’octubre-1 de novembre de 2008)
 • DURÀ, A. (2008). “L’Euroregió i les xarxes transeuropees, Seminari la cooperació transfronterera a la Unió Europea. Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE) i Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMP) (Barcelona; 1–2 d’octubre de 2008)
 • DURÀ, A.; BOIRA, J.V. (2008). “Rebuilding historical links between Western Mediterranean cities: challenges and opportunities in the changing Euro-Mediterranean context”, 2008 Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting. Sessió: “The Med is the Net: Representing and Remaking Mediterranean Geographies” (Boston, Estats Units; 15–19 d’abril de 2008)
 • BOIRA, J.V.; DURÀ, A. (2008). “Mediterranean memories: cities and territories in the global context. Valencia and Barcelona strategies in the early XXIth century”, 2008 Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting. Sessió: “The Med is the Net: Representing and Remaking Mediterranean Geographies” (Boston, Estats Units; 15–19 d’abril de 2008)
 • DURÀ, A. (2007). “El caso de la Euroregión Pirineos Mediterráneo. Diversidad de iniciativas en el Arco Mediterráneo”, 1er Seminario internacional sobre cooperación transfronteriza (Universidad de Vigo, Allariz; 30 de novembre – 1 de desembre de 2007)
 • DURÀ, A. (2007). “Perspectives de futur: reptes i oportunitats. La cooperació regional, instrument per al desenvolupament sostenible”, Jornades sobre sostenibilitat i territori. Els límits del creixement als Països Catalans. Fundació Congrés de Cultura Catalana (FCCC) i Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) (Lleida, 24 de novembre de 2007)
 • DURÀ, A.; BOIRA, J.V. (2006). “L’euroregió com a fórmula de cooperació i superació dels conflictos de l’aigua a l’arc mediterrani”, Seminari  “Recursos hídrics en l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” (València, 18-19 de maig de 2006)
 • BOIRA, J.V.; DURÀ, A. (2006). “Les polítiques territorials de la Unió Europea: el context de les actuacions regionals específiques”, Seminari  “Recursos hídrics en l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” (València, 18-19 de maig de 2006)
 • DURÀ, A.; BOIRA, J.V. (2006). “Debating Euroregions in Europe: recent evolution and new emerging realities. The case of the Euroregion Pyrenees-Mediterranean”, 2006 Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting (Chicago, Estats Units; 7-11 de març de 2006)
 • DURÀ, A. (2005). “L’Arc Mediterrani en el context de la cooperació europea: Euroregions i xarxes de ciutats”, Seminari Europa i l’arc mediterrani. Entre la dimensió regional i la xarxa urbana (València, 17-18 de novembre de 2005)
 • DURÀ, A.; OLIVERAS, X. (2005). “La E-9: eje estratégico en la construcción de la Euroregion pirineo-mediterráneo”,  XIX Congreso de Geógrafos Españoles (Santander, Espanya; 26-29 d’octubre de 2005)
 • DURÀ, A.; RIERA, P. (2004). “Las jerarquías urbanas como indicadores de cohesión y desarrollo de las Euroregiones: el Arco Mediterráneo Noroccidental”, XXX Reunión de Estudios Regionales (Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional) (Barcelona; 18-19 de novembre de 2004)
 • DURÀ, A.; RIERA, P. (2004). “El coneixement de la xarxa urbana com a instrument d’impuls de l’Euroregió”, Jornades “El Projecte d’Euroregió Pirineus-Mediterrània” (Sitges; juliol de 2004)
 • BOIRA, J.V.; DURÀ, A. (2004). “The Northwestern Mediterranean Axis in the European network of cities (1975-2000)”, 2004 Annual Meeting of the Association of American Geographers (Filadelfia, Estats Units; 14-19 de març de 2004)
 • DURÀ, A.; RIERA, P. (2003). “Las ferias comerciales en el Arco Mediterráneo: instrumentos de proyección territorial y de cohesión de la red urbana”, XVIII Congreso de Geógrafos Españoles (Barcelona i Bellaterra, 24-27 de setembre de 2003)