Arc Mediterrani i Euroregions

abr. 29 2013

Presentació

Posted in General by 2078316 |

ARC MEDITERRANI I

 

EUROREGIONS

 

Departament de Geografia.

Universitat Autònoma de Barcelona

images

El Grup de Recerca Arc Mediterrani i Euroregions va néixer el 2009 al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va concretar així una trajectòria de treball que s’ha anat definint des de fa més d’una dècada.

Objectiu

L’objectiu de recerca del grup és l’estudi de la cooperació territorial en els espais transestatals, euroregionals i transfronterers, amb especial atenció a l’Arc mediterrani.

Entenem que l’àmbit territorial de l’Arc Mediterrani comprèn l’àrea que s’estén del sud de la Península Ibèrica al sud de la Itàlica (també anomenat Mediterrània Nord-Occidental, Arc Llatí, etc.). Dins aquest conjunt ampli del nostre interès, també fem particular atenció a l’àmbit geoeconòmic que s’articula entorn a l’eix català-valencià.

Els eixos bàsics de recerca són:

  • els fluxos econòmics, socials i culturals a l’Arc Mediterrani
  • el rol de les ciutats i les regions en la construcció de l’Arc mediterrani
  • les dinàmiques de cooperació territorial (transfronterera, interregional i transestatal)

En aquest marc, es pretén desenvolupar dos objectius bàsics:

  • realitzar recerca acadèmica sobre l’Arc mediterrani i la cooperació territorial
  • desenvolupar eines conceptuals i estudis aplicats que contribueixin a fomentar la cooperació territorial en aquest espai

 

Orígens i formació del grup

El nostre grup és deutor d’una llarga trajectòria de relacions del Departament de Geografia de la UAB amb altres dels territoris veïns de l’Arc Mediterrani. Experiències molt significatives en aquesta línia, entre altres, van ser la participació del Departament en el col·lectiu investigador REMICA (Recherches régionales sur le Midi de la France et de la Catalogne) (1973-1983), o l’actiu impuls a la Primera Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental, celebrada a Barcelona el 1985.

Més recentment, el grup sorgeix de la participació en diversos projectes de recerca finançats, encapçalats per diversos membres del Departament, principalment entorn a l’articulació del sistema de ciutats valencià-català. El nostre grup actual vol conjugar l’interès per aquest àmbit territorial amb el del conjunt de l’Arc Mediterrani Nord-Occidental.

Per altra part, el grup ha anat dedicant també una atenció creixent al fenomen de les euroregions, com a instruments àmpliament difosos de la Unió Europea, útils per a articular la cooperació territorial regional i transfronterera. Aquest treball ens ha portat a una fèrtil col·laboració amb nombrosos investigadors europeus de diverses disciplines.

El 2009, el grup de recerca va fer un pas notable per a la seva consolidació, amb la presentació de la primera Tesi de Doctorat del grup, centrada en la construcció del concepte de l’Arc Mediterrani.

Vincles científics i col·laboració amb institucions i entitats

Des del punt de vista científic, el Grup de Recerca Arc Mediterrani i Euroregions manté una activa vinculació amb altres grups i investigadors de l’Arc mediterrani, la Península Ibèrica i Europa: especialment, del Departament de Geografia de la Universitat de València, de l’Insititut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE), de la Red Europea de Cooperación Transfronteriza (RECOT) i d’un grup de treball de la Regional Studies Association (RSA).

En un sentit més aplicat, ens proposem col·laborar amb institucions i entitats que impulsen la cooperació en aquest àmbit. En aquest sentit, vàrem participar el 2004 en els debats previs a la formació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM), i hem elaborat diversos estudis sobre aquests temes per a diferents organismes, com ara la mateixa EPM, l’Associació Arc Llatí, l’Ajuntament de Barcelona, etc. Igualment col·laborem amb l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa, orientat a fomentar les relacions de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram).


1 comentari