AUTOAVALUACIÓ

A continuació es mostra una pròpia autoavaluació sobre l’assignatura de TAC, Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement.

Aquesta ha estat dissenyada d’una manera motivadora per a l’alumnat, ja que per una banda, s’ha fet teoria i classes magistrals sobre aspectes més teòrics de la matèria, com què són les TIC-TAC, les competències que s’han de tenir, elements que s’han de tenir en compte en el seu desenvolupament i en general, una iniciació al món de les noves tecnologies i al llenguatge que comporta.

Per altra banda, s’han realitzat classes pràctiques a l’aula d’informàtica, on s’acabava d’enllaçar la teoria donada a les magistrals amb pràctiques a l’ordinador, fet molt important ja que és la manera de adquirir un aprenentatge significatiu.

Durant el desenvolupament de l’assignatura, he après a utilitzar eines i recursos tecnològics a partir de les bones pràctiques i des de la consciència del que es fa.

Per altra banda, i des de una perpsectiva més pràctica, també he après a com utilitzar i desenvolupar la web 2.0, eines com Moodle, Google Drive, Wikis i Blogs, com és en aquest cas.

M’he hagut de formular preguntes sobretot a l’hora d’iniciar i desenvolupar el projecte innovador envers les TAC, ajustant-se tant a la detecció de necessitats per part dels participants com el fet d’incorporar al projecte activitats innovadores i motivadores en les que les noves tecnologies estiguéssin present d’una manera educativa i no d’oci, però que finalment he pogut resoldre amb el pas i la maduració del treball.

Aquests nous coneixements repercutiran positivament en el meu desenvolupament tant professional com educatiu, ja que he tingut l’oportunitat d’aprofundir en l’utilització de recursos que abans no coneixia o que no tenia tanta informació. Considero que hi ha eines molt profitoses com Google Drive o Moodle per poder desenvolupar-me professionalment, organitzar-me i tenir tot en un mateix espai.

Les classes m’han ajudat a solucionar dubtes existents a l’hora de desenvolupar tant el blog com el projecte d’innovació sobretot, a interioritzar els continguts treballats i sobretot, a conèixer amb un altre punt de vista les noves tecnologies. A més, la professora, va proporcionar en el seu blog diferents materials, lectures i recursos complementaris que ajudaven a encabir tota la informació i nou aprenentatge.

Pel que fa a l’elaboració de treballs, ja sigui de manera autònoma o grupal, m’he sentit satisfeta amb el que finalment s’ha conseguit. Com a manera individual, considero que finalment he pogut desenvolupar un blog força interessant, amb anàlisis i reflexions sobre recursos tecnològics. En relació al projecte grupal, penso que des de el primer moment hem treballat en sortir cap endavant, sempre aportant idees innovadores a l’educació i sense deixar de banda les necessitats del colectiu. Treballar en grup, també m’ha donat l’oportunitat de compartir opinions, experiències, maneres de fer i poder provar eines comentades a classe com Google Drive.

Per finalitzar, considero que el meu aprenentatge envers l’asignatura ha estat el correcte, ja que aquesta ha estat sempre motivadora i lluitava per un aprenentatge significatiu que s’ha aconseguit.

El meu punt fort ha estat la motivació per part d’aprendre més sobre l’assignatura i el tema de la tecnologia, tant a nivell personal d’usuari, com per implementar-la en futurs projectes com a professional.

Com a punt dèbil, no considero que hagi fet alguna cosa que es pugui calificar tant negativament, però millorar sempre es pot. Milloraria encara més l’utilització dels recursos oferts a classe.

Així, finalment, em puntuaria amb un 7 globalment.

Gràcies per l’oportunitat d’aprendre!!!

 

ALIMENTA-T 2.0. Anàlisi ppt

capturaAlimenta-t 2.0, és el projecte final de l’assignatura desenvolupat per l’Alberto Montserrat, l’Ángel López i la Jennifer Rienda, basat en crear una pàgina web gratuita a través de la plataforma WIX.

Neix amb la idea de complementar el taller de cuina que es duu a terme en el “Espai Jove” de Ca Puiggener i pretén ser una guia didàctica sobre alimentació saludable. La intenció és donar indicacions per a la millora dels hàbits alimentosos dels destinataris, ja que segons estudis, sobre hàbits alimentosos i alimentació saludable, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la majoria de la població no segueix una alimentació saludable.

Per a més informació sobre el projecte, visitar la seva pàgina web http://alimentate20.wixsite.com/alimenta-t.

Considero que ha estat un projecte molt elaborat, tant a nivell d’idees a partir d’una detecció de necessitats fins al punt de plasmar-ho tot com una pàgina web molt interactiva, interessant e innovadora envers la majoria de les darreres presentacions, ja que han utilitzat totalment recursos relacionats amb les noves tecnologies. Ell disseny de la pàgina web és minimalista i molt visual, amb la qual cosa condueix a que l’usuari es senti còmode. Fen referència a la presentació i defensa del seu projecte, l’explicació ha estat correcta, clara i entenedora.

A més, l’alimentació saludable és un tema en el que fer molt reforçament entorn a tothom, ja que aquesta és indispensable per a la nostra salut i la majoria de les persones no són conscients fins a quins beneficis o perjudicis poden tenir.

 

CALLEJEROS REPORTEROS. Activitat educativa

Per a la present entrada al blog, es tractarà en presentar una activitat educativa que impliqui treballar amb mitjans audiovisuals en contextos educatius, i aprofitant l’elaboració del projecte final de l’assignatura i que aquest s’implementa en l’àmbit educatiu, aprofito per traspassar-ho com entrada al blog ja que ha estat una elaboració molt interessant, tant per el contingut que es treballa com amb els mitjans tecnològics i audiovisuals que s’utilitzen.

El nostre projecte rau de la necessitat de treballar el concepte de bellesa, corporeitat, cultura de la inmediatesa i de les estigmatitzacions i prejudicis que existeixen entorn els cànons de bellesa en la societat actual.

Així doncs, la nostra intervenció consisteix en fer 4 activitats relacionades entre sí…

La primera activitat consisteix en sortir al carrer a experimentar amb la tecnologia fent fotos a la recerca de la representació de conceptes relacionats amb la bellesa per al grup. S’han de treballar aspectes com l’estar o ser guapo, estar o ser lleig, estar a la moda, i estereotips i patrons de bellesa establerts per la societat.

A més, entre el grup, han de fotografiar-se individualment i lliurar aquesta foto al monitor de l’activitat, per poder preparar l’última part de reflexió del projecte.

Per a la seguent activitat, han de crear un reportatge combinant àudio, vídeos, fotos, sobre què és per a ells la bellesa. Així doncs, per a aquest reportatge deuen sortir novament als carrers propers del centre i interactuar amb les persones fent preguntes sobre els seus ideals i pensaments.

Per a que eResultado de imagen de niños reporterosl desenvolupament d’aquesta activitat funcioni adequadament, és important que abans que els alumnes surtin al carrer amb la càmera, hagin tingut un temps previ per organitzar, pensar i trobar preguntes per al seu propi reportatge.

Una vegada finalitzades les dues activitats anteriors, en les quals se sortia als carrers propers a fotografiar i a fer un reportatge sobre què és estar maco, lleig, els ideals de bellesa etc, els monitors creen una presentació en la qual es mostra tot el treball que han fet els nens i nenes durant les dues sessions anteriors, per així poder treballar i reflexionar sobre el concepte de bellesa marcat per la societat.

Es deu crear un debat en el qual els participants expliquin els seus pensaments sobre el tema a partir de les fotos que es mostren i així treballar els estereotips, prejudicis, malalties i cànons de bellesa.

Finalment, l’última activitat consisteix en a partir d’unes ulleres de realitat virtual elaborades amb cartró pels monitors i els propis participants, s’induirà la classe a una reflexió en la qual cada participant tindrà la seva pròpia visió sobre el seu cos a partir d’una fotografia seva que es veurà a través de les ulleres de realitat virtual.  En aquesta activitat, l’important és aprofundir el màxim en el concepte de bellesa que es manté en la societat per així poder desmitificar-ho amb fets palpables, amb exemples reals de persones, com és tenir dos ulls, un nas, dues cames o dos braços, posant l’accent que al cap i a la fi totes les persones som iguals i que els cànons de bellesa vénen impostos per la societat actual.

 

MOODLE

Moodle és un programari dissenyat per ajudar als educadors a crear cursos en línia d’alta qualitat i entorns d’aprenentatge virtuals. Tals sistemes d’aprenentatge en línia són algunes vegades anomenats VLEs (Virtual Learning Environments) o entorns virtuals d’aprenentatge.

La meva opinió sobre treballar com a docent amb la plataforma Moodle és positiva.

Considero que és un bon mètode amb el qual poder compartir informació amb l’alumnat tant d’una manera unidireccional, bidireccional o entre tots, obrint debats, adjuntant documents, enllaços d’interès, etc.

És útil per tal de programar i organitzar el temari de les classes a partir de les dates segons el cronograma del curs i de cada assignatura. Així doncs, és una manera de poder encabir tot el material docent de les diferents assignatures que imparteix el docent en un únic espai.Resultado de imagen de moodle ejemplo

Es pot fer una entrada en la que fer un breu resum sobre el tractat a classe i adjuntar els documents necessaris, com per exemple lectures, presentacions de ppt, videos, enllaços d’interès etc. O bé, es pot ajuntar tot el temari a partir de carpetes separades pel contingut donat a classe.

A més, disposa d’un fòrum d’avisos i notícies per anunciar o recordar aspectes importants de l’assignatura, avisos d’esdeveniments propers, una mostra de les activitats recents i la possibilitat de configurar-ho adaptant-se a les necessitats del moment.

Considero que és un bon recurs per a tot docent ja que dóna la possibilitat de que l‘alumne pugui gaudir i escoltar de la classe en comptes d’estar únicament centrat en copiar el material que posa al power-point, ja que per exemple, aquest e pot penjar darrerament i que els alumnes el tinguin al seu abast per així poder estudiar.

GOOGLE DRIVE

En aquesta entrada es tractarà de presentar un anàlisi d’una aplicació de la web 2.0, en aquest cas, Google Drive.

Google Drive és el servei d’emmagatzematge de dades en un núvol de la xarxa. El servei inclou 15 GB gratuïts en una plataforma en la qual pots crear carpetes i guardar tot tipus d’arxius. Amb Drive, es té accés a un escriptori en el qual pots organitzar els teus fitxers i Resultado de imagen de google drivebàsicament fer totes les funcions d’una carpeta com les quals es poden fer en l’ambient del sistema operatiu que té un PC.

Aquest servei d’allotjament va néixer com una idea en la qual es podien crear, editar i compartir documents tipus Word .doc als quals es va denominar Docs, en el 2007, després sorgirien les aplicacions per fer el mateix amb presentacions de diapositives i fulls de càlcul. Finalment aquests serveis s’integrarien en un solament amb un núvol d’emmagatzematge per crear un complet entorn que serviria per administrar no solament els documents, sinó qualsevol tipus d’arxiu fins i tot multimèdia.

Amb Google Drive, es té la innovadora possibilitat de compartir documents a altres usuaris amb Gmail, al mateix temps, aquests usuaris poden editar i interactuar amb en viu dins de l’arxiu, solucionant problemes de treballs en equip i més.

Així doncs, un cop presentat breument què és aquest recurs i per a que serveix, m’agradaria donar a conéixer el meu  punt de vista respecte l’utilització d’aquest com a estudiant. Considero que és un recurs molt imprescindible en la carrera estudiantil d’una persona, ja que permet crear documents i treballar en línea i alhora amb els altres companys, amb la qual cosa, permet avançar d’una manera més productiva i poder repassar possibles errors a la vegada.

És útil perquè tota la informació que es vagi incorporant, es desa automàticament i instantàneament al document, punt a favor per a que no hagi la possibilitat de tancar el programa sense haver desat anteriorment. A més, existeix l’opció de canvis i modificacions, que consisteix en un llistat de tots els canvis i modificacions que s’han fet en aquell document desde que es va crear.

Fent referència a les altres usos que pot tenResultado de imagen de google driveir Google Drive, també considero molt útil el poder fer presentacions de power point en línea i poder ser compartida amb altres persones i que tothom pugui editar, ja que així només existeix un únic document sobre el qual treballar i és tot molt més clar.

El libro de texto digital

En el moment en el que es parla d’estudis, el primer que ens ve al cap a les persones es agafar un llibre de text en format paper i posar-se a llegir i marcar el més important, és per aquest motiu, que en la seguent entrada es parlarà d’una nova incorporació al sistema d’ensenyament, el llibre de text digital, una evolució del llibre de text tradicional en el que es manté el mateix contingut incorporant nous elements multimèdia.

A continuació es presenten punts forts sobre aquesta nova eina per a l’educació…

-Menor despesa de paper i tinta.

-Major comoditat en la portabilitat, alleugera el pes de la motxilla.

-Augmenta la interacció, el receptor és actiu.

-Incorporació d‘imatges, videos i flash interactius.

-Publicació en diferents plataformes.

-Augmenta la creativitat i la diversió.

Motiva als alumnes a aprendre.

-Afavoreix l’adquisició de competències digitals.

-És actualitzable.

-Possibilitat d’enriquiment del text a través d’enllaços multimèdia.

-Possibilitat de fer anotacions i comentaris al marge.

10 ventajas libro texto digital vs. libro de texto tradicional

WALLAPOP. Anàlisi

Tot i que aquesta aplicació no té res a veure amb el context educatiu, sí que té relació amb el tractat a classe, és per aquest motiu que m’agradaria fer un breu anàlisi i ressenya sobre aquesta aplicació.

Wallapop és un mercat ambulant (Flea market) virtual i mòbil en forma de app gratis per Android i IOS que et permet comprar i vendre productes de segona mà. Concretament, és el primer mercat ambulant virtual de compra venda similar a un mercat ambulant real o un flea market, que conjumina els clàssics anuncis classificats, vendes articles de segona mà, motos de segona mà, roba vintage, cotxes de segona mà, telèfons mòbils i tabletas… tot productes d’ocasió, comprar és fàcil i vendre
gratuït.Resultado de imagen de wallapopVendre en Wallapop és gratis, ràpid i senzill. Crea anuncis i posa a la venda tot el que vulguis. És tan fàcil com treure una foto amb el teu mòbil al producte i publicar l’anunci en l’aplicació. En pocs segons el teu articllapop és per a tu. Els productes es mostren classificats en funció de l’a prop que es troben de tu. Posa’t en contacte directament amb el venedor i fes la compra compartint un cafè al vostre barri.

CARACTERÍSTIQUES DE LA APP
-Manera gratuïta i fàcil de guanyar diners i estalviar alhora.
-Cerca per col·leccions i categories: motor, tecnologia, moda i complements, bebè i nen, esport i oci, videojocs, pel·lícules, smartphones, tablets, llar i decoració… Troba tot el que cerques. En Wallapop trobaràs anuncis classificats de cotxes de segona mà, motos de segona mà, roba vintage…
-Wallapop promou el comerç just, sostenible i de proximitat.
-La teva ubicació sempre estarà oculta en un radi de 1km i mai s’usarà amb finalitats comercials.e estarà a la venda.

Per finalitzar amb aquest anàlisi, m’agradaria esmentar que considero que aquest recurs tecnològic és una molt bona idea i que, actualment, hi ha molta població que l’utilitza tant per comprar com per vendre, ja que l’aplicació és molt senzilla, útil, accessible i satisfactòria. Jo i molts coneguts meus, utilitzen aquesta aplicació innovadora segons els seus interesos.

INNOVACIONS EDUCATIVES. Crear una ràdio

Per tal de desenvolupar  l’anàlisi d’una experiència educativa en la qual s’utilitzin les noves tecnologies, faré referència a un projecte que vaig dur a terme a una escola de primària durant les meves pràctiques d’integració social.

El projecte es basava en crear un programa de ràdio en el que els alumnes de classe eren els encarregats i els protagonistes de desenvolupar-lo. Ells mateixos escollien els temes més rellevants per parlar durant el programa, elaboraven els guions i finalment, un cop a la setmana dedicaven la sessió de classe per grabar, editar i distribuir  el programa a la resta de companys de l’escola.

Penso que inResultado de imagen de radio y alumnostroduir les TIC d’una manera com aquesta és una bona i innovadora oportunitat per treballar altres aspectes que també són importants. A més, a partir de l’elaboració del guió, es poden tractar continguts relacionats amb el currículum.

A més, és una oportunitat per fer un ús de la tecnologia d’una manera simbolica-interactiva o i transformadora.

TAC. La meva experiència

El meu nivell de tractament de la informació i competències digitals el considero bó, ja que des de que vaig néixer he estat en contacte amb aquest món. He après el meu coneixement  a través de l’assaig-error, ja que els meus formadors no disposàven de les estratègies didàctiques esmentades al vídeo.

Respecte a la competència informacional, tinc la suficient destressa i autonomia per trobar i seleccionar la informació útil que vull aconseguir. A més, sé com estructurar-la i organitzar-la per tal de que sigui més fàcil accedir-hi posteriorment.

Pel que fa a la competència tecnològica o informàtica, faig un ús racional dels diferents aparells que tinc (càmera de fotos, e-book, GPS, mòbil, apps.). Potser no sé fer  tot allò que es pot fer amb aquests aparells però em defenso prou bé.

Per altra banda, també coneixo diferents alfabetitzacions múltiples que no són pròpies de la llengua oral; com és la fotografia.

La competència cognitivo-genèrica, considero que la tinc bastant assimilada, ja que sé ser crítica amb la informació que trobo per després poder convertir-la en coneixement.

Finalent, cal dir que em considero una bona ciutadana digital, ja que estic preparada per viure en el món online integrat en el món real. Faig un bon ús de les xarxes socials, que també les utilitzo com una eina de recerca i investigació; és per aquest motiu que intento privatitzar al màxim la meva vida privada i respectar la legalitat establerta.