Què és la web 2.0?

La web 2.0 la podríem definir com a una nova era de la tecnologia i la segona generació de la història de la web, utilitzada actualment per tot.
Gràcies a ella, podem tenir a l’abast tot tipus d’informació pràcticament a l’instant, ja sigui per comunicar, per compartir i per ampliar el nostre coneixement.
Hem de tenir en compte, que el seu ús ha de ser moderat i conscient, ja que cada cop són més utilitzades per l’oci i normalment no es fa  l’ús adequat.
Hem d’aprendre a ser crítics, ja que tota la informació és molt abundant i no ens podem fiar de tot el que ens presentin, hem de distingir la informació vàlida i la que no ho és. Això és degut a què qualsevol usuari pot introduir dades sense tenir el suficient coneixement per fer-ho.
Per tant, considero que aquesta capacitat de crítica hauria de ser adquirida durant el període de maduresa.
Com a ús personal podria esmentar que és moderat, ja que no sóc una persona que depèn de les noves tecnologies, tot i que si que m’agrada utilitzar-les en el meu temps d’oci i durant el meu aprenentatge per cercar informació.
Les xarxes més utilitzades són les de cerca d’informació com Google i les socials com Facebook, Instagram i Twitter.

Altre lloc Blogs.uab.cat