Arxiu de la categoria: Dret Urbanístic i Edificació

Més silenci negatiu i més silenci positiu.

1.-El Reial Decret-Llei 8/2011, d’u de juliol, “de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e … Continua llegint

Publicat dins de Dret Urbanístic i Edificació, Procediment administratiu | Deixa un comentari

El Decret-Llei 8/2011: sobre deutes hipotecaris i d’ens locals i també sobre altres matèries

  1.-Un altre Decret-llei ple de normes disperses. En concret, el “Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas … Continua llegint

Publicat dins de Crisi econòmica, Dret Tributari, Dret Urbanístic i Edificació, Fonts del Dret, Municipis i règim local | Deixa un comentari

Impugnació administrativa prèvia dels defectes de fons dels plans urbanístics?

            1.-El primer paràgraf de l’art. 107.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú recorda la regla tradicional al Dret espanyol segons la qual “contra las disposiciones administrativas de carácter general no … Continua llegint

Publicat dins de Contenciós-administratiu, Dret Urbanístic i Edificació, Procediment administratiu | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XVI: desviació de poder en cas de canvi de qualificació dirigit a finançar una permuta (i II).

1.- El Tribunal Suprem, en cassació, desestima les pretensions de l’Ajuntament de Pozuelo  (Sentència del Tribunal Suprem de 18 de març de 2011). És més, considera provat que va existir “desviació de poder”: “Ciertamente no proliferan las decisiones judiciales que … Continua llegint

Publicat dins de Dret Urbanístic i Edificació, Procediment administratiu | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XVI: desviació de poder en cas de canvi de qualificació dirigit a finançar una permuta (I).

1.- Xalets unifamiliars a Pozuelo de Alarcón. Extraradi de Madrid. Anys de creixement, accés a la propietat i augment del benestar (començaments del 2000). Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat de Madrid … Continua llegint

Publicat dins de Dret Urbanístic i Edificació, Procediment administratiu | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Jordi Abel Fabre: in memoriam

       1.-Una conversa informal em porta la trista notícia de que Jordi Abel Fabre va morir el 3 de març del present any. Em sap greu que m’hagi passat desapercebut, ja que tots els que d’alguna manera estem vinculats amb … Continua llegint

Publicat dins de Dret Urbanístic i Edificació, In memoriam | Deixa un comentari

Rehabilitació arquitectònica i manipulació del mercat immobiliari (i II)

1.-La deducció prevista només s’aplica als contribuents la base imposable dels quals és inferior a  71.007,20 € anuals i és més generosa quan la base imposable és igual o inferior a 53.007,20€. Cal recordar que no opera sobre els habitatges afectes … Continua llegint

Publicat dins de Crisi econòmica, Dret Tributari, Dret Urbanístic i Edificació | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Rehabilitació arquitectònica i manipulació del mercat immobiliari (I)

    —————————————————————————————————————- 1.- La Disposició Final Primera del Reial Decret Llei 5/2011 de mesures per a la regularització i control de l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació d’habitatges estableix una deducció a l’IRPF per obres de millora a … Continua llegint

Publicat dins de Dret Tributari, Dret Urbanístic i Edificació | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

La llicència municipal, una institució “démodée” (i III). El règim transitori.

1.-Les previsions del nou art. 84 LRBRL regeixen a partir de l’entrada en vigor de la LES. Això vol dir que subsisteixen les llicències municipals actualment establertes. — 2.-No obstant, la disposició addicional vuitena obliga l’Estat, les Comunitats Autònomes i … Continua llegint

Publicat dins de Dret Urbanístic i Edificació, Drets i llibertats, Municipis i règim local | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

La llicència municipal, una institució “démodée” (II)

1.-Vèiem ahir la reducció que practica la LES sobre el llistat de les venerables llicències municipals. Encara cal consignar un límit complementari en el darrer incís del nou art. 84 bis LRBRL: “En caso de existencia de licencias o autorizaciones … Continua llegint

Publicat dins de Domini públic, Dret Urbanístic i Edificació, Espectacles públics, Municipis i règim local | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari