Arxiu de la categoria: Contractació administrativa

Principi de lliure competència i remoció dels concessionaris d’obres públiques i de serveis

  1.-Els concessionaris d’obres publiques i els de serveis públics  reclamen de vegades, en aquests dies difícils, que s’allargui una mica la concessió, de cara a compensar pèrdues que, als anys de la bonança, no van ser prou previstes. La … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa | Deixa un comentari

Constitució a través de diàleg competitiu de societats d’economia mixta que passen a ser adjudicatàries de contractes de col·laboració público-privada.

            1.-El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat té un nom reiteratiu, ja que qualsevol contracte administratiu (en realitat, tots els contractes) concreten un marc de col·laboració i de cooperació.               Estem davant una … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa | Deixa un comentari

Publicat el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

            1.-Tres normes de Dret Públic destaquen especialment en aquests dies finals de la legislatura. En concret, el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, el Reglament de valoracions de la Llei del … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XX : responsabilitat contractual de l’Administració concedent d’una autopista quan no ha construït els trams posteriors. Com es concreta el dret al reequilibri econòmic (i II)

               1.-El Reial  Decret Legislatiu 2/2000 (el ja vell Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques), aplicable a la concessió examinada a la sentència i amb una fórmula molt similar a l’actual, estableix, en … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XX: responsabilitat contractual de l’Administració concedent d’una autopista quan no ha construït els trams posteriors. Com es concreta el dret al reequilibri econòmic (I)

              1.-Interessant sentència del Tribunal Suprem de 16 de maig del 2011 (Sala tercera, secció 7ª, relativa a la concessió per l’Administració de l’Estat de l’obra pública d’una  important autopista de peatge (R. La Ley 61671/2011). El concessionari assumia … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Crònica de jurisprudència | Deixa un comentari

La Llei de contractes del sector públic als àmbits de la defensa i la seguretat i els acords-marc.

               1.-La Llei estatal 24/2011, d’u d’agost, de contractes del sector públic als àmbits de la defensa i la seguretat, introdueix algunes modificacions o precisions en relació a la normativa general de contractació pública.               És convenient fixar … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Seguretat pública i privada | Deixa un comentari

Creació de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (i II). Designació discrecional de funcionari públic.

         1.-Havíem començat a examinar ahir la creació a Catalunya d’aquest nou òrgan unipersonal per a la resolució de recursos contractuals. En efecte, a diferència de l’opció estatal –un Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, adscrit al Ministeri … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Funció pública | Deixa un comentari

Creació de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (I)

            1.-La disposició addicional quarta de la Llei catalana 7/2011, de mesures fiscals i financeres, ha creat l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.  Aquest òrgan “té naturalesa d’òrgan administratiu especialitzat que actua amb plena independència funcional en l’exercici de … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Organització administrativa | Deixa un comentari

Fer neteja: pagar els deutes dels ens locals amb empreses i autònoms (I).

              1.-Una de les estrelles normativas del Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol, és la línia de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les Entitats Locals amb empreses i autònoms. L’art. 4 de la norma citada indica … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Crisi econòmica, Foment i subvencions, Municipis i règim local | Deixa un comentari

Publicada la important Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (i IV). Convenis de col·laboració i contractes administratius singularitzats

1.-La darrera de les modalitats específiques de contractació per a personal de recerca és el contracte d’investigador distingit (art. 23). Només s’admet per a equips, centres o projectes singulars de gran relleu. . Té la duració que les parts acordin, … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Funció pública, Universitat | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari