Notaris i Registradors de la Propietat, més aliats que mai de la disciplina urbanística(I)

 

 

 

1.-Els arts. 24 i 25 del Decret-Llei 8/2001, que estem examinant aquests dies, han introduït importants modificacions en matèria d’accés al Registre de la Propietat d’actuacions urbanístiques i de disciplina urbanística.

 

        En primer lloc, es regula la constància al Registre de les declaracions d’obra nova acabada quan aquesta no coincideix amb la declaració d’obra nova en construcció. És a dir, s’han produït modificacions en el projecte inicialment autoritzat i, per tant, aquestes variacions han de constar al pertinent assentament d’inscripció (vegeu al respecte el nou art. 20.3 de la Llei del Sòl).

 

 

2.-En segon lloc, el nou art. 20.4 regula la pertinent inscripció de les escriptures de declaració d’obra nova “en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes”.

 

.

 

       És a dir, es tracta d’obres il·legals, però que ja no poden ser remogudes gràcies al pas del temps i, en concret, al transcurs dels terminis de prescripció per a ordenar el restabliment de la legalitat urbnaística. El règim de la inscripció és el següent:

.

 

       a)Inscripció i constància de la de la situació de fet autèntica:

 

“Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gràfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título(art. 20.4.a), primer incís).

 

      b)-Obligacions del Registrador de:

 

*-Comprovar prèviament “la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general” (nou art. 20.4.a)).

 

**-Posteriorment, donaran compte a l’Ajuntament respectiu de les inscripcions realitzades i faran constar en la inscripció i en la nota de despatx la pràctica d’aquesta notificació.

 

        c)-L’assentament d’inscripció deixarà constància de la situació de fora d’ordenació. En aquest sentit, “será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido” ( nou art. 20.4.b)).

 

 

3.-Com es veu, l’objectiu és protegir els tercers adquirents de bona fe quan desitgen comprar obrar o construccions afectades d’alguna il·legalitat. L’Exposició de Motius del Decret-Llei arriba a parlar de “terceros adquirentes de buena fe que se ven desprotegidos a causa de actuaciones en las que no han sido parte, y que no siempre han estado exentas en su origen de supuestos de corrupción.

 

        Bé, la veritat és que els concrets articles de la norma ja no es refereixen a aquesta sorprenent al·lusió a “la corrupció” i regulen, simplement, respostes davant la il·legalitat administrativa (que no es dóna forçosament en un marc “de corrupció”, sinó que pot respondre a motius tan pedestres com la manca de mitjans d’inspecció i control).

 

.

 

      Aquesta curiosa confessió de “corrupció” a una Exposició de Motius –sense cap transcendència pràctica positiva- podria estar lligada a una hipotètica justificació de l’extraordinària urgència i necessitat del Decret-Llei (molt forçada) o, més aviat, al progressiu enfortiment del discurs de política jurídica segons el qual “cal que que l’Estat controli la corrupció urbanística local” (fins i tot, amb un control diferent del que ja puguin efectuar les Comunitats Autònomes).

 

.

 

La protecció dels tercers adquirents de bona fe també ha incidit en una important modificació de l’accés dels expedients de disciplina urbanística al Registre de la Propietat. Ho examinarem dilluns.

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada ha esta publicada en Dret Urbanístic i Edificació. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.