Crònica de jurisprudència X: perdoni, que em pot dir què són i què fan les Comunitats de Regants? (i II)

1.-La STS d’u de febrer que citàvem ahir especifica que les Comunitats de Regants formen part del gènere de les Comunitats d’usuaris i tenen caràcter de corporacions de Dret públic. Estan adscrites a l’Organisme de Conca, que és qui exerceix sobre elles la tutela administrativa de control (l’Organisme de Conca és la Confederació Hidrogràfica del riu).

La funció primordial de les Comunitats de Regants és administrar i distribuir entre els seus membres els aprofitaments col·lectius d’aigües públiques concedides. Per a acomplir aquesta funció, tenen una sèrie de potestats, entre les quals cal destacar (d’acord amb el Text Refòs de la Llei d’Aigües, Reial Decret Legislatiu 1/2001):

“1) La potestad organizatoria y normativa, por medio de tales Estatutos y Ordenanzas, teniendo en cuenta los contenidos organizativos mínimos relativos a la equidad para contribuir a sus gastos, la garantía de los derechos políticos de sus miembros y el funcionamiento democrático de sus miembros (artículo 82.2);

2)La ejecutividad de sus actos, en los términos previstos en la Ley 30/1992 (artículo 84.5);

3)La utilización de la ejecución sustitutoria para actos que impongan a los usuarios una obligación de hacer de carácter no personalísimo (artículo 83.1);

4)La utilización de la vía de apremio para el cobro de sus deudas líquidas, devengadas con motivo de gastos de conservación, limpieza y mejoras y por la administración y distribución de las aguas, con motivo de ejecución subsidiaria o deudas provenientes de multas e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de Riego (artículo 83.1 y 4);

5)La potestad de dirimir las controversias de hecho que se susciten entre los usuarios, así como de imponer multas por las infracciones previstas en las Ordenanzas e indemnizaciones (artículo 84.6); y,

6)El carácter de beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de servidumbres (artículo 83.2).”

2.-Ara bé, les anteriors potestats s’equilibren amb les dues vies de tutela previstes per a l’Organisme de Conca:

-L’aprovació dels seus Estatuts i Ordenances (a més de les seves modificacions), amb la precisió de que la denegació d’aprovació o la imposició de variacions precisen previ dictamen del Consell d’Estat.

Recurs d’alçada contra Acords de la Junta General i de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants.

3.- No obstant, el Tribunal afegeix que, al costat d’aquesta funció pública, existeix un interès netament privat. És la seva presència la que permet que el Tribunal Suprem consideri desencertat el criteri del TSJ de València. Segons aquest, l’art. 20.c) LJCA  impedia a la Comunitat de Regants interposar recurs contenciós-administratiu contra els actes de la Confederació Hidrogràfica.

El TS considera que aquesta limitació no és aplicable a l’ens corporatiu quan, en el seu recurs, defensa un benefici per als seus associats, ja que no cabe desconocer la existencia de un interés netamente privado, de carácter profesional, que estuvo presente en sus orígenes históricos, como agrupaciones de agricultores para la autogestión y distribución del agua del riego de un modo eficaz, ordenado y equitativo, carácter que pervive en la actualidad, por más que la evolución histórica de estas agrupaciones se haya caracterizado por una tendencia a acentuar sus funciones públicas, aunque sin llegar a desnaturalizar o eliminar su carácter de agrupación privada para satisfacer los intereses de los comuneros.”

En conseqüència, el Tribunal Suprem revoca, casa i anul·la la sentència (decidint, també, sobre altres punts de menor relleu doctrinal i conceptual).

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Administració corporativa, Crònica de jurisprudència i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.