Nova i exigent regulació per a les aigües minerals naturals i per a les aigües de brollador (I).

1.-El recent RD 1798/2010, de 30 de desembre, ha regulat “la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano”. És un sector d’extraordinària importància econòmica i realment rellevant a la nostra vida quotidiana.

El nou Decret s’aplica a les aigües extretes del subsòl del territori del Regne d’Espanya, però les seves exigències sanitàries, de composició i d’etiquetatge també vinculen les aigües minerals dels altres Estats de la Unió Europea i fins i tot de països tercers.

2.- Especial rellevància jurídica té el règim transitori. Les aigües minerals i naturals ja existents hauran d’adaptar les seves característiques generals als nous paràmetres normatius (es tracta, entre d’altres, de l’annex I, relatiu a la quantitat de microorganismes, dades químiques, de puresa, etc.). Això es concreta en un precepte jurídicament contundent i molt interessant: poden regir els paràmetres preexistents fins a l’exhauriment d’existències. En concret, la Disposició Transitòria primera estipula el següent:

Prórroga de comercialización

Las aguas minerales naturales y aguas de manantial, comercializadas o etiquetadas conforme a la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, podrán comercializarse hasta agotar existencias, aunque no se ajusten a lo dispuesto en el mismo.”

3.- Diferent de les qualitats pròpies de l’aigua que es distribueix són els requisits per a obtenir les autoritzacions prèvies a l’extracció i comercialització de l’aigua. En aquest cas, sí que es permet que, en els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del RD 1798/2010, es pugui aplicar la normativa autoritzatòria anterior (RD 1074/2002, de 18 d’octubre).

Exposarem demà aquest peculiar nou règim d’autorització, que encara manté com a guia la important Llei de Mines del 1973. En principi, cal entendre que els operadors amb les llicències ja obtingudes no hauran de renovar automàticament els permisos vigents, però sí hauran d’adaptar-se a les noves regles sanitàries, de qualitat i d’etiquetatge. L’art. 1.4.indica que “este real decreto obliga a todos los operadores de aguas minerales naturales y aguas de manantial” i  l’art. 3.1.2on preveu la revocació de  llicències per incompliment de les exigències legals.

(.-*Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-971)

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Domini públic i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.